Marek Mičkal - kandidát bez portfeje

Volební celorepubliková konference si 6. 2. 2016 v Olomouci zvolí nového prezidenta a osm členů Exekutivy. Šest z nich bude zastávat zároveň posty předsedů odborných komisí a dva budou bez určení oblasti odpovědnosti. Jedním z kandidátů, který se přes krajskou konferenci nominoval na post člena Exekutivy ČSH bez určení primární oblasti odpovědnosti, je Mgr. Marek Mičkal.

...více zde