Chtěl bych házené vrátit to, co mi v životě dala, říká kandidát na člena Exekutivy s odpovědností na mládež Pavel Bochnia

Mládež, téma, bez kterého by se žádný sport nedal provozovat dlouhodobě. Česká házená má oproti míčovým sportům, jako je fotbal opravdu malou mládežnickou základnu. Fotbalové plácky vídáme na každé malé vesnici, fotbalových hřišť a stadionů je kolem nás všude plno. Kam tedy zamíří každý malý kluk? Na házenou to není…. Pokud však chceme házenou více zviditelnit a zapojit do ní více malých dětí musíme s mládeží začít více a efektivněji pracovat. „Mou základní vizí je vybudovaní široké a silné mládežnické základny! To je dlouhodobý cíl, který lze naplnit pouze kvalitní prací a společnou komunikací všech napříč jednotlivými oblastmi. Naším společným cílem musí být propagace ve školkách, školách a následně získané zájemce o náš sport musíme propojit s kluby,“ říká kandidát na post člena Exekutivy s odpovědností za mládež Pavel Bochnia.

Proč jste se rozhodl ke kandidatuře do předčasných voleb?

V házené jsem aktivní již mnoho let. Byl jsem v týmu nadšených dobrovolníků, kteří doslova na koleně vytvářeli většinu mládežnických projektů (školní liga, miniházená 4+1, desetiboj, žákovská liga). Nebyly finance, chyběla ochota trenérů a klubů na změnu. Vše jsme překonali a vzniklo mnoho pozitivního. Byla to týmová dřina lidí ze všech koutů republiky, všichni se tenkrát dokázali povznést nad vazby ke svým klubům, byli ochotní vynaložit mnoho sil a času pro celé házenkářské hnutí. Je patrné, že bez komunikace vedení ČSH se všemi kluby, partnery a samozřejmě i jednotlivými členy házenkářské komunity nelze házenou posunout dopředu! Toto se bohužel dlouhodobě pod stávajícím vedením děje. Arogance a vlastní zájmy jednotlivců do házené nepatří!!! Házená je týmový sport a není rozhodující, jestli na tomto hřišti hrají hráči, funkcionáři nebo rozhodčí. Jedině týmový duch, dobrá parta a společná vize vítězství povede k úspěchu! Protože mi házená umožnila toto zažít a v mnoha směrech mi usnadnila i profesní život, chtěl bych jí to společně s tímto týmem házenkářských profíků vrátit.

Jaká je Vaše házenkářská stopa?

S házenou jsem začínal v osmi letech v Polance nad Odrou. Postupně jsem prošel všemi pozicemi, od hráče, trenéra, rozhodčího, až po funkcionáře. Většinu času jsem ale strávil v roli trenéra mládeže. Mládež je jednoznačně základem úspěchu nejen klubu, ale i budoucích reprezentací. Již víc jak dvacet let organizuji mládežnický turnaj Polanka cup. Působil jsme mnoho let v komisi mládeže KSH i ČSH. V současné době jsem rovněž předsedou Moravskoslezského krajského svazu házené a člen Rady ČSH.

Jaký je váš názor na systém volby nové Exekutivy?

Jak jsem již zmínil, jsem členem Rady ČSH a z toho, jak se Exekutiva zachovala, je mi smutno. Bohužel současná Exekutiva nerespektuje doslova žádná pravidla, stanovy, natož dohody. Rada ČSH na společném jednání s Exekutivou ČSH odsouhlasila jak svolání mimořádné konference, program, tak samozřejmě i systém volby (dle stanov ČSH). Bohužel nakonec je vše vyhlášeno jinak. To je ten klíčový problém současného vedení - prosazovat vše formou moci, bez komunikace a nerespektování dohod. Věřím, že delegáti konference se s tím vypořádají a budou postupovat dle dokumentů Rady.

Kandidujete v oblasti mládeže. Můžete nám více objasnit vaší vizi?

Základní vizí je vybudovaní široké a silné mládežnické základny! To je dlouhodobý cíl, který lze naplnit pouze kvalitní prací a společnou komunikací všech napříč jednotlivými oblastmi. Naším společným cílem musí být propagovat házenou ve školkách, školách a následně získané zájemce o náš sport propojit s kluby. Především bychom si měli uvědomit a definovat veškeré problémy, s nimiž se kluby v oblasti mládeže potýkají. Musíme společně komunikovat a všechny zainteresované kluby pravidelně informovat o krocích, které se připravují. I ten nejmenší klub by měl mít možnost se k projektu vyjádřit a podílet se na jeho vývoji, a to nejen v oblasti mládeže. Proto je potřeba vytvořit skupiny odborníků a vzájemně je v jednotlivých oblastech propojit. Vyrazit společným směrem je jediná cesta vedoucí k vytvoření široké a silné členské mládežnické základny. Pouze přivedení nového házenkářského potěru nám do budoucna může zajistit kvalitní reprezentanty, rozhodčí či funkcionáře.

Své síly bychom měli rovněž vrhnout do revize stávajících mládežnických projektů, a to jak pro organizovanou, tak i pro neorganizovanou mládež, a modifikovat je pro potřeby dnešní doby. To neznamená, že by se měly zrušit! Měly by být vyvážené. Nemůžeme se zaměřit jen na talentovou mládež! Tu mít nebudeme, pokud, a tady se budu opakovat, nevytvoříme dostatečně širokou základnu. To jsou hlavní důvody, proč musíme zabrat v náborových projektech, podpoře malých klubů a především vzniku nových klubů.  To dnes nelze dělat bez vzájemné podpory, profesionalizace a společné komunikace. Proto jsme se v našem týmu jednohlasně shodli na spolupráci napříč všemi oblastmi, jako na jedné ze základních podmínek našeho úspěšného fungování.

Kandidátní listina na posty členů Exekutivy se rozrostla o další jména. S kým si vůbec nedokážete představit vaši spolupráci?

Spolupráce bez důvěry není možná! A představa pracovat s lidmi, kteří dopustili současný stav, je pro mě neakceptovatelná. Osobně se divím, kde tito lidé vůbec vzali odvahu opět kandidovat…?

Je něco, co byste chtěl ještě před volbami vzkázat celému házenkářskému hnutí?

Především dorazte na volební konferenci a vyjádřete svůj názor. Pohybuji se v házené již mnoho let a stále jsem optimista. Na krajských konferencích jsem viděl spoustu nadšených lidí připravených pro náš sport dýchat. Chci společně s týmem Jardy Chvalného podpořit toto nadšení a naplnit společné vize k lepší budoucnosti házené!

 

Autor: Hana Kaczkowská/HNB

Foto: Společně pro házenou