Je nutné objasnit věci spojující se s mým jménem, říká bývalý člen Exekutivy ČSH Dan Novotný

Poslední týdny se v házenkářském hnutí řeší rychle se blížící předčasné volby a spolu s nimi i další závažný problém, kterým je překvapivě okamžité odvolání jednatele CS Handballu s.r.o. (dceřiná společnost 100% vlastněná Českým svazem házené) Jana Svitáka, který bez vědomí současné Exekutivy ČSH prodal veškerá reklamní, marketingová, prezentační, propagační a další práva na nejvyšší soutěž mužů, nejvyšší soutěž žen, veškerá práva na národní týmy mužů a žen, práva jednotlivých hráčů, trenérů, funkcionářů, včetně všech osobních dat členů ČSH a výhradního užití loga ČSH společnosti LaROS promotion, s.r.o..

Tomuto prodeji však předcházel v prosinci 2016 (s účinností od 1. 1. 2017) nejprve převod výše zmiňovaných práv z Českého svazu házené na dceřinou společnost CS Handball. Tento převod společně s tehdejším prezidentem Radkem Bendlem připodepsali i dva členové Exekutivy Dan Novotný a Jiří Žďárský.

Vzhledem k množícím se spekulacím zákonnosti a důvodech dodatečného podpisu smlouvy o převodu práv z ČSH na CS Handball s.r.o. nás pan Dan Novotný požádal o možnost veřejného vysvětlení věcí týkajících se podpisu této smlouvy, ale i jeho tehdejší rezignace na post člena Exekutivy ČSH.  My jsme jeho prosbě vyhověli a přinášíme obsáhlý rozhovor na témata, která jistě zajímají nejednoho člena házenkářského hnutí.

Dane, nejprve by bylo dobré vysvětlit, proč chcete důvody vaší rezignace zveřejnit až teď, po více než deseti měsících?

Je to prosté, nejprve jsem čekal, že důvody mé rezignace zveřejní vedení Českého svazu házené, to se ale dodnes nestalo. Celé ty měsíce pořád dokola přemýšlím o tom, zda jsem to tedy měl udělat sám. V té době jsem ale nechtěl ještě více rozdmýchávat narůstající spory uvnitř hnutí. Nebýt teď problému, týkajícího se převodu práv, který je veřejně spojován i s mým jménem, už bych to nechal být.

Máte na mysli smlouvu o převodu veškerých práv z Českého svazu házené na dceřinou společnost CS Handbal s.r.o.?

Ano, přesně tak to je. Vzhledem k tomu, že i po svém odchodu z vedení ČSH, dění v házené hodně pečlivě sleduji, nemůžu teď nereagovat na množící se spekulace, které v hnutí kolují a přímo se spojují s mým jménem.

Proč k tomuto převodu tedy došlo?

Vznik této smlouvy byl iniciován na základě výsledků procesního, účetního a daňového auditu realizovaného auditorskou společností Grant Thornton. Tento audit jednoznačně konstatoval, že aktuální smluvní vztah mezi ČSH a CS Handball je chybně nastavený a bez úpravy těchto vztahů mohou být oba subjekty penalizovány ze strany orgánů státní správy například z důvodů chybného účtování nákladů jednotlivých aktivit.

Převod práv byl tedy uskutečněn jako náprava nedostatků vyplývajících z daňového auditu, který si ČSH nechala zhotovit na základě výběrového řízení auditorskou společností Grant Thornton. Jaké spekulace máte tedy na mysli?

Bohužel se v házenkářském hnutí začalo spekulovat o tom, že tato smlouva vznikla a byla podepsána bez vědomí Exekutivy ČSH. To ale není pravda, což dokládá i zápis z jednání Exekutivy, který lze dohledat na oficiálním webu ČSH. O tom, že bude vznikat nová smlouva o převodu práv z ČSH na CS Handball byli informováni všichni členové exekutivy ČSH a rovněž účetní firmy obou subjektů a k této problematice proběhlo několik schůzek mezi členy Exekutivy ČSH a účetními firmami ČSH a CS Handballu.

V těchto dnech se navíc jméno mé i Jirky Žďárského spojuje s pojmy „protizákonný převod práv“ a rovněž výraz „protizákonný převod podepsali společně“. První z výrazů je dle našeho názoru nepravdivý, protože Exekutiva o smlouvě věděla a na svém jednání 20.1. 2017 ji vzala na vědomí, což je uvedeno i v zápisu z této konkrétní schůze Exekutivy. Stejně tak druhý pojem je zavádějící, protože jednotlivé podpisy pod smlouvou byly realizovány v různých obdobích (prezident ČSH 15.12.2016, můj podpis 20.1.2017 po jednání Exekutivy ČSH a podpis Jiřího Žďárského byl připojen buď rovněž po Exekutivě 20.1.2017 následně po mém podpisu, nebo někdy po 20.1.2017, kdy si Jiří Žďárský po mém dotazu už přesné datum nevybavil.

Vraťme se ale k vaší rezignaci na člena Exekutivy ČSH, která proběhla začátkem června 2017. Co bylo důvodem vašeho rozhodnutí?

Důvody mého rozhodnutí ukončit svoje působení v Exekutivě ČSH byly dva. První z nich se týkal akce "Hvězdy pro legendy" neboli Handball Day a druhým důvodem byla dlouhodobá neschopnost zahájit diskuzi a dohodnout se na klíčových strategických prioritách a cílech tehdejší Exekutivy. Pro usnadnění této diskuze jsem pro ČSH zpracoval poměrně obsáhlý koncept strategického rozvoje ČSH do roku 2020 včetně návrhu konkrétních projektů, ale bohužel nikdy nebyla vůle se tomuto tématu opravdu věnovat a domluvit se na společném strategickém směřování.

Hvězdy pro legendy, hodně diskutované téma. Co se vám, jako členu Exekutivy na tomto projektu nelíbilo?

Těch věcí bylo více, asi ta úplně nejzásadnější byl fakt, že se akce připravovala v době, kdy jsme kvůli kauze ve fotbale týkající se dotací z MŠMT nevěděli, jak celá situace dopadne, a jak budeme do budoucna financovat chod celého svazu házené. V ohrožení byly všechny soutěže, chod reprezentačních družstev, výplaty zaměstnanců, peníze spojené s veškerým provozem ČSH.

Když opominu tento fakt, druhou a neméně zásadní věcí, bylo financování samotné akce Hvězdy pro legendy, kdy jsem jako člen Exekutivy ručící za chod ČSH svým osobním majetkem, neobdržel ani detailní položkový rozpočet, ani informace o zdroji financování a ani informaci o tom, zda u hlavních dodavatelů služeb proběhla výběrová řízení či nikoliv, a naopak jsem pak byl konfrontován s osobním názorem pana prezidenta na moje působení v rámci ČSH a Exekutivy ČSH.

Chcete tím říct, že o financování tak nákladné akce jste vy, jako člen Exekutivy, nebyl podrobně informován?

Z mého pohledu neměli členové Exekutivy ČSH možnost se předem vyjádřit k jejímu přínosu, rozsahu, nákladům a zdrojům financování. Teprve na základě mého dotazu byla prezidentem ČSH prezentována informace o tom, že tato akce bude stát o několik milionů více než byl původní rozpočet, což mě osobně totálně šokovalo, protože dedikovat na 3denní akci s nespecifikovanými dlouhodobými přínosy pro ČSH částku na úrovni téměř 10% celkového rozpočtu ČSH, a to navíc bez předchozí detailní diskuze s členy Exekutivy ČSH, považuji za neakceptovatelné a s realizací akce v tomto nákladovém rozsahu jsem prostě nemohl souhlasit.

Pro srovnání mohu uvést příklad, kdy se náklady na úrovni jednotek miliónů (RHC, TCM) a opodstatněnost těchto nákladů řešila velmi detailně na úrovni jednotlivých komisí a provázelo je výběrové řízení atd., což se v případě akce Hvězdy pro legendy neřešilo.

Říkáte, že ač jste z házené kvůli profesním, ale i lidským neshodám s tehdejším prezidentem svazu odešel, dění v házené i nadále bedlivě sledujete. Proč tomu tak je?

Házenou mám rád a není mi jedno, jakým směrem kráčí. I po mé rezignaci na člena Exekutivy jsem ani na chvilku nezapochyboval o tom, že pokud by to bylo v mých silách, rád a kdykoliv házené znovu pomůžu.

Narážíte tím na nadcházející předčasné volby?

Ne, tak to není. Myslím to všeobecně, pokud by o mou pomoc kdokoliv stál, určitě bych se snažil v mezích svých možností pomoci.

O své kandidatuře tedy přemýšlíte. Ať už se rozhodnete jakkoliv, s čím by podle vás měli jít do voleb všichni kandidáti?

Ano, přemýšlím. Úplně všichni kandidáti by měli do voleb jít s vědomím, že práce člena exekutivy je více služba každému členovi hnutí a méně prostor pro uspokojení osobních ambic, nebo prosazování názorů určité části hnutí. Měli by si také být jistí svojí osobní vizí o tom, jak chtějí házené prospět a měli by být schopni tuto vizi obhájit a prosadit u ostatních členů nejen exekutivy, ale i hnutí. To nejdůležitější ale je, že pokud se objeví lepší názor, nebo vize než je ta jejich měli by to umět přijmout a pracovat na jejím naplnění se svými kolegy nebo chcete-li „spoluhráči“. Házená je „týmový sport“ a práce pro ni také.

 

Vyjádření Dana Novotného a Jiřího Žďárského ke smlouvě o převodu práv z ČSH na CS Handball, spol.s.r.o. ZDE.  

Interní komunikace Asociace ligových klubů o aktuální situaci v ČSH ZDE.

 

Autor: Hana Kaczkowská/HNB

Dokumenty HNB na vyžádání poskytl Dan Novotný a ALKH.