Další výročí HNB jsou tu...

Házenkáři, házenkářky, trenéři, funkcionáři, rozhodčí, fanoušci… Prostě Vy všichni, kdo fandíte našemu společnému projektu HNB…  Rok se s rokem sešel a my v HNB si budeme připomínat dvě výročí....

To první veselé výročí je již roční působení našeho webu. Za tuto dobu zde vyšlo téměř 150 článků a slavíme ho novou podobou stránek.

To druhé je smutné výročí nedožitých čtyřicátých šestých narozenin Lukáše Tučka, člověka, který jednou před necelými pěti lety, se sobě vlastním šibalským úsměvem, pronesl větu: "Házená je nedostatečně medializovaná, tak s tím něco uděláme."  A tak se také stalo… Vznikl facebookový profil Házet Nás Baví, který jsme postupem času více a více rozšiřovali o další stránky. V současné době má náš společný projekt v Čechách a na Slovensku pět facebookových profilů a webové stránky, které se za rok od svého vzniku staly velice vyhledávanými nejen z řad samotné házenkářské komunity, ale také z řad novinářů a ostatních lidí se zájmem o házenou, kteří se na nás obracejí s prosbami o informace, nebo přímo se žádostí o možnost využití našich článků v jiných médiích. Když tohle vše shrneme do jedné věty, tak ta bude znít: "HNB UŽ DÁVNO NENÍ JEN NĚJAKÝ FACEBOOKOVÝ PROFIL," a na to jsme také patřičně hrdi.

Za dobu přibližně čtyř let našeho fungování se projekt a lidé, kteří za ním stojí, aktivně zúčastnili mnoha mládežnických turnajů, zapojili se do řady nadačních projektů a házenkářských akcí, aby tak pomohli rozvoji házenkářského hnutí.

Dnes máme díky nemalé pomoci našich sponzorů (Handballeshop.eu, D - PRODUKT, FIDOP) možnost představit Vám zmodernizovaný vzhled webových stránek HNB.

Jak to tak bývá, smutek střídá radost a naopak. Před rokem vznikly webové stránky, které jsou věnované zemřelému zakladateli projektu, z webu jsme tenkrát měli velikou radost, kterou po roce jejich fungování střídá "smutek". Ne, nebojte se, není to smutek z toho, že se něco mění, naopak máme radost z nové a modernější verze webu, ale současně je nám trochu líto, že z řad správců HNB mizí mezinárodní rozhodčí JIRKA OPAVA.

Jirka byl po odchodu Lukáše Tučka dobrou duší našeho projektu, pomáhal, kde se dalo. Psal, fotil, sháněl informace, staral se o marketingovou stránku projektu. Nikdo však nemáme svůj čas nafukovací. Vzhledem k pracovní vytíženosti a dalším aspektům spojených s házenou jsme se společně domluvili na jeho ukončení aktivní činnosti v HNB. To však neznamená, že Jirka dál projektu HNB nefandí. Naopak se i nadále bude starat o administrativu spojenou s účetnictvím a financemi a vypomůže s kontakty, čehož si velice vážíme. Na rozloučenou bude dnes zveřejněn rozhovor s nejlepší hráčkou světa roku 2012 Alexandrou Nascimento, na kterém se za HNB podílel.

Házenkáři, házenkářky, trenéři, funkcionáři, rozhodčí, fanoušci, dovolte mi, abych před Vámi všemi Jirkovi moc poděkovala za jeho práci, které za ty roky opravdu i na úkor svého volného času nebylo málo!!!! Děkuji všem, kteří se podíleli a podílejí na tvorbě HNB, a také Vojtovi Hanzlovi, Matyáši Rezkovi, Petře a Vláďovi Königovým za jejich finanční podporu, bez které by web nebylo možné provozovat a nemohli bychom Vám dnes představit nový vzhled našeho webu www.hazetnasbavi.cz

Za HNB  Hanka.K