Do prezidentských voleb vstupuji s projektem HÁZENÁ 2025, říká Jan Schneider, kandidát na prezidenta ČSH

Rozhodl jsem se kandidovat v mimořádných volbách na funkci prezidenta Českého svazu házené pro období 2021-2025.

V házenkářském prostředí se pohybuji od svých osmi let. Především v posledních letech jsem ovšem začal vnímat, že ne vše je v naší házenkářské komunitě v pořádku a funguje tak, jak by mělo. A tak jsem stál na rozcestí. Buď celou situaci pasivně sledovat a neustále si stěžovat na to, co je špatné, nebo se začít aktivně podílet na tom, aby házená v České republice získala zpět pevné postavení mezi pěti nejpopulárnějšími sporty.

Vybral jsem si druhou cestu. To je mi ostatně asi vlastní celý život. Nejsem typ člověka, který se rád pouze veze. Chci být aktivně nápomocen dobrým změnám, podílet se na realizaci zajímavých projektů, pomáhat posouvat věci dopředu. Proto jsem také stál v roce 2017 u zrodu Asociace ligových klubů házené. Projektu, který sjednotil kluby nejvyšší mužské soutěže, projektu, který se snaží marketingově a mediálně zviditelnit extraligu. A logicky tím také celou českou házenou. Při této práci jsem ovšem zjistil, že je nesmírně složité snažit se zlepšit jednu část z celého širokého spektra, aniž by vše fungovalo jako jeden kompaktní celek. Proto je nyní přede mnou další výzva. Rozhodl jsem se kandidovat na prezidenta Českého svazu házené. Poté, co se rozpadlo už třetí svazové vedení v polovině volebního období, dlouho jsem nepřemýšlel. Myslím si, že mám dostatek odborných i životních zkušeností, abych tuto těžkou roli zvládnul. Česká házená na tom není příliš dobře. A to je potřeba si přiznat. Ujíždí nám vlak nejen ve srovnání s evropskou a světovou konkurencí, ale bohužel i v rámci českého sportovního prostředí. Jestli chceme tento nepříznivý trend zastavit, musíme začít se změnou hned teď. Jen analýzou současných problémů se totiž můžeme dopátrat dobrých řešení, nastavit správnou léčbu a pozici našeho milovaného sportu výrazně posunout k lepšímu.

Proto přicházím s projektem Házená 2025. Jeho cílem je nastartovat v našem prostředí obrodný proces. Přiblížit českou házenou světovým trendům, využít všechny dostupné nástroje k její popularizaci. Cesta to nebude jednoduchá. Bude vyžadovat maximální nasazení nás všech. Já jsem připraven vás tímto obdobím v roli lídra týmu provést. A to tak, abychom už v roce 2025 viděli první významné pozitivní prvky. V následujících dnech vás budu postupně seznamovat se svojí vizí. Budu s vámi diskutovat o problémech, které nás v naší komunitě trápí a společně se snažit hledat nástroje k jejich odstranění. Pokud to epidemiologická situace dovolí, rád bych k této diskusi využíval v co největší míře také formu osobního setkání s vámi.

Svoji koncepci jsem rozdělil do devíti částí, podle jednotlivých oblastí, jejichž rozvoj vnímám pro českou házenou jako klíčový. Tyto části vám budu postupně představovat na sociálních sítích a webu, o jejich obsahu s vámi budu také otevřeně komunikovat. Nebojte se tedy sdělit mně svůj názor, nápad nebo připomínku. Rád bych vašich postřehů z každodenní praxe využil a do koncepce je postupně zapracovával.

Do volební konference zbývají necelé tři měsíce. Věřím, že mě během této doby dobře poznáte a že vás přesvědčím o tom, že mohu být dobrým prezidentem našeho házenkářského hnutí. Všechny informace najdete na www.hazena2025.cz a facebook.com/hazena2025.

 

Jan Schneider

kandidát na prezidenta ČSH 2021-2025