HÁZENÁ V ČASECH KORONAVIROVÝCH, ANEB PROČ JSEM SI POŘÍDIL NOVÝ SVETR

Házená v časech koronavirových. Když už nejde pouze o sport, aneb víte proč jsem si pořídil „volební svetr “a proč bych si chtěl koupit roušku„ Česká Házená- Czech Handball kdybych věděl kdo ji prodává?

Většina médií se v dnešní době věnuje v oblasti sportu zejména tématu přerušení sportovních aktivit v kontextu dopadů na kvalitu herního výkonu, nebo na ekonomickou situaci klubů. Toto téma je bezesporu významné a dotýká se vrcholového sportu, kde pro řadu sportovců je jejich sportovní aktivita úplným nebo částečným zdrojem příjmů.

Já se dnes chci naopak zamyslet nad dopady pandemie na všechny ostatní členy sportovního společenství a také nad některými aspekty, které mohou být společné jak pro profesionální, tak neprofesionální sportovce.

První otázku, kterou si kladu v kontextu naší házenkářské komunity je, jak jsme jako komunita připraveni se v těchto těžkých časech vzájemně smysluplně podpořit, tak abychom minimalizovali negativní ekonomické a psychologické dopady pandemie.

Jako logické řešení se nabízí, využívat vzájemně více svých služeb, upřednostňovat v obchodních záležitostech členy házenkářské, nebo alespoň sportovní komunity. Zdá se to logické, ale jak na to, když v rámci celé komunity víme vlastně velmi málo o tom, kdo co vlastně dělá? Snad na úrovni oddílu trochu tušíme, ale na úrovni českomoravského házenkářského společenství už tušíme podstatně méně.

O tomto tématu jsem začal více přemýšlet už dávno, ale teď se mi toto téma po přečtení článku od Lucky Kantůrkové o Petře Khekové-Čumplové, a jejím působení na postu generální ředitelky firmy ESPRIT zase více připomnělo.

A tady vlastně vzniknul i nápad na praktické ověření, jak mohu podpořit členy házenkářské komunity v jejich vlastních businessech, nebo jak mohu podpořit ty, kteří jim dávají práci. Napadlo mě pořídit si „volební svetr“ na který jsem si od dalšího házenkáře Petra Pětroše nechal vyšít logo Česká Házená – Czech Handball. Malý počin, malého rozsahu, ale i tak jsme se propojili na úrovni tří házenkářů. Kdyby se to podařilo každému z nás s různými produkty, službami, tak by naše komunita získala pomyslnou „druhou – ekonomickou“ nohu o níž by se mohla pohodlně opřít.

Stáli bychom rozkročeni na noze „ házenkářské a noze ekonomické“

Další počin, který chystám, je navštívit podnik „Maso v bulce“, který provozuje házenkář Martin Kruncl a tím končím……… ne že bych nechtěl dál pokračovat, ale nemám k dispozici informaci o tom, čím přesně se jednotliví členové komunity zabývají. Vnímám to jako velký handicap, na kterém bychom jako komunita měli zapracovat na všech úrovních. Měli bychom mít povědomí o sponzorech extraligových klubů a zamýšlet se nad tím, jak jejich obchod podpořit nejenom v rámci daného regionu, ale na celostátní úrovni. Dnes pomůžeme sponzorovi ROBE ze Zubří a zítra někdo na Moravě podpoří firmu MAT, která dlouhodobě podporuje i zaměstnává házenkáře z Plzně.

Měli bychom vědět více nejenom o sponzorech a podporovatelích házené, ale i o svých vlastních pracovních nebo obchodních aktivitách. Pak si můžeme efektivně pomáhat a v konečném důsledku pomáhat tak i házené.

Toto je jedna z mých vizí. Komunita by nás neměla spojovat pouze na úrovni sportu / házené, ale měla by nám pomáhat i v ostatních aspektech života.

Vím, že se to někde lokálně děje, ale představte si, jak by se to mohlo dít v mnohem větší míře a celonárodně.

Mám ještě jednu otázku, nevíte, kdo z házenkářské komunity šije roušky s logem Česká Házená-Czech Handball?

Já bych si ji rád koupil protože:

  1. Prospěl bych někomu z házenkářské komunity
  2. Prospěl bych propagaci značky Česká Házená-Czech Handball
  3. Líbilo by se mi, kdy kolemjdoucí vnímali házenkáře, jako ty, kterým není jejich okolí lhostejné

 

P.S. Omlouvám se těm, kteří otázku nošení roušek vnímají v kontextu osobních svobod jinak a výše uvedené by pro ně nebylo zajímavé.

Hezký pracovní týden a pevné zdraví všem,


Dan Novotný