Jak to bylo v roce 2013 a jak to bude letos

Na HNB se nám množí dotazy na systém voleb a vůbec jejich průběh a organizaci. Jsou voleny týmy, které stojí za prezidentským kandidátem, nebo se volí jednotliví kandidáti na jednotlivé pozice bez ohledu na preference spolupráce s prezidentskými kandidáty? K čemu jsou krajské volby? Co jsou to ti členové bez portfeje atd. atd......

Není zde prostor vysvětlovat detailně všechny podrobnosti, ty ostatně může každý najít v oficiálních dokumentech na webových stránkách ČSH. My se zde pokusíme vysvětlit jen nějaké a dále také věci, které souvisí s tím, jak to bylo ve volbách 2013 a k jakým změnám došlo teď - viz dotazy na volení týmů versus jednotlivých členů.

Loňská srpnová řádná konference přijala nové Stanovy ČSH a ty v sobě skrývají některé změny. Část z nich, které souvisejí s exekutivou a orgány ČSH uvádíme níže. Současně jsou schváleny Zásady přípravy voleb a Volební řád 2016, dle kterého se v aktuálních volbách postupuje.

Jedním ze zásadních změn v nových Stanovách je fakt, že statutárním orgánem ČSH již není sám prezident, ale celá exekutiva, která rozhoduje jako kolektivní orgán. Právní odpovědnost za rozhodnutí mají teď tedy všichni členové exekutivy, nejen prezident. Zásadní změnou při samotné volbě je zase to, že se nevolí prezident + 8 lidí do exekutivy, ale volí se prezident, 2 členové exekutivy bez porfeje a 6 konkrétních členů na jasně určené pozice šéfů odborných komisí. Po svém zvolení má nově zvolený prezident právo vystoupit a seznámit konferenci se svými preferencemi, co se týká dvou členů exekutivy bez portfeje. Bude záležet ale jen na konferenci, zda tyto dva "věrné" prezidentovi do exekutivy poté zvolí.

V roce 2013 oproti tomu prezidenti šli do voleb se svým týmem lidí, který si po zvolení rozhodl o podobě exekutivy a odborných komisí a rozdělil si je až po volbě. Tentokrát jdou do voleb odděleně jednotliví kandidáti na prezidenty a jednotliví kandidáti na jasně definované posty v exekutivě. Samozřejmě i tito lidé mohou být v určitém týmu s prezidentským kandidátem - zejména se to čeká od kandidátů bez portfeje, ale také nemusí. Dogma, kdy se na prezidenta kandiduje s kompletním týmem tedy oproti minulým volbám neplatí. Je zde tak prostor pro to, aby kluby nakonec vybraly opravdu ty nejlepší kandidáty na jednotlivé posty, a nebyl to jen soubor lidí, kteří sice sympatizují s jedním kandidátským prezidentem, ale nemusí být nejlepší v té oblasti, za kterou kandidují. Kluby mají tedy teď velkou možnost zapojit se do toho, jak bude vypadat vedení jednotlivých odborných komisí a potažmo celá exekutiva.

V čem jsou důležité krajské konference, resp. krajské kandidátky? Podpora alespoň jednoho kraje, a tedy zařazení na krajskou kandidátku příslušného kraje, je základem pro to, aby se mohl kandidát účastnit celostátní konference a být volen do Exekutivy ČSH. Celostátní konference proběhne 6. února v Olomouci, a budou zde již volit všechny přítomné kluby ČSH, každý se svým jedním hlasem a svou vlastní zodpovědností za další podobu vedení ČSH.

Pár příkladů odlišností mezi volbami a stanovami v roce 2013 a 2016:

  volby ČSH - 06/2013 a tehdy platná legislativní úprava (stanovy, volební řád atd.) volby ČSH - 02/2016 a aktuálně platná legislativní úprava
účast 101 klubů ze 170 ?
kandidáti na prezidenta A. Pospíšil, V. Přeček (odstoupil před volbami) R. Bendl, J. Chvalný, Z. Mičke
Konference ČSH je nejvyšší orgán ČSH je nejvyšší orgán ČSH
Rada ČSH je nejvyšší orgán ČSH mezi konferencemi dohlíží na činnost Exekutivy
předseda Rady ČSH je prezident ČSH Rada si volí předsedu ze svého středu
statutární orgán ČSH prezident ČSH Exekutiva ČSH
počet členů exekutivy prezident + max. 8 členů exekutivy (z nich si exekutiva zvolí jednoho viceprezidenta) má minimálně 5 a maximálně 9 členů
volba členů exekutivy všichni voleni bez specializace - exekutiva sama poté rozhodla o vytvoření komisí nebo odborných týmů - tzn. určení lidí zodpovědných za komise proběhlo až po zvolení celé exekutivy - prezidenští kandidáti tedy vstupovali do voleb již se svým týmem, se kterým chtěli zajistit svou koncepci činnosti exekutivy a komisí. 2 členové exekutivy voleni bez specializace ("bez portfeje") - po zvolení prezidenta proběhne jejich volba a nově zvolený prezident bude mít prostor vyjádřit se k tomu, kteří dva jsou pro něj vhodní (bude moci ovlivnit rozhodnutí konference)

6 členů exekutivy voleno přímo na pozice předsedů odborných komisí (mládež, reprezentace, rozhodčí, legislativa, metodická a soutěžní)
forma prezentace kandidátem na prezidenta kadidát na prezidenta prezentoval současně se svou kandidaturou i svůj tým lidí, kteří by s ním měli jít do exekutivy, protože každý kandidát měl svou koncepci fungování exekutivy, komisí, sekretariátu atd. kandidáti na prezidenta prezetují sebe, své dva členy exekutivy bez portfeje, případně další lidi, které zahrnují do svého "týmu" či by s nimi byly ochotni spolupracovat;
kandidáti na jednotlivé pozice v exekutivě jsou kandidáti samostatní na danou funkci, není nutné aby byly součástí "týmu" jednoho z prezidentských kandidátů
složení odborných komisí exekutiva si rozhodla až po svém složení, jaké komise budou a kdo jim bude ze zvolených předsedat - např. tak vznikla nově Komise pro soutěže, rozhodčí a pravidla komise jsou jasně dané již před volbami, oproti 2013 bude opět soutěžní komise a komise rozhodčích oddělena

 

Prozatím (k 12.1. 2016) jsou do voleb dle webu ČSH oficiálně přihlášeni tito kandidáti:

Pozice PREZIDENTA ČSH: 

 • Radek Bendl (navržen HK Slavia Praha) 
 • Jaroslav Chvalný (navržen Sokolem Vršovice) 
 • Zdeněk Mičke (navržen TJ Cement Hranice, z.s.)

Pozice předsedy KOMISE MLÁDEŽE:

 • Tomáš Augustýn (navržen TJ Sokol Nové Veselí) 
 • Tomáš Černý (navržen SSK Talent Plzeň) 
 • Miroslav Bartoň (navržen KH Kopřivnice)
 • Jaroslav Hudeček (navržen TJ Sokol Karviná)

Pozici předsedy REPREZENTAČNÍ KOMISE:

 • Libor Adámek (navržen TJ Sokol Poruba)
 • Vladimír Haber (navržen SSK Talent Plzeň)

Pozice předsedy KOMISE ROZHODČÍCH:

 • Václav Formánek (navržen SK Praha 4) 
 • Petr Novák (navržen SK Kuřim) 
 • Vangelis Simu (navržen KH Kopřivnice)

Pozici předsedy SOUTĚŽNÍ KOMISE: 

 • Antonín Levíček (navržen TJ Sokol Újezd u Brna)
 • Jiří Ondráš (navržen TJ Jiskra Otrokovice)
 • Jiří Žďárský (navržen DHK Loko Liberec)

Pozici předsedkyně LEGISLATIVNÍ - PRÁVNÍ KOMISE:

 • Liběna Šrámková (navržena TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou)

Pozice předsedy TRENÉRSKO-METODICKÉ KOMISE:

 • Michal Barda (navržen TJ Sokol Úvaly)
 • Ilona Hapková (navržena DHK Zora Olomouc)

Člena Exekutivy BEZ PORTFEJE: 

 • Pavel Bochnia (navržen SKH Polanka n. O.)
 • Miroslav Duda (navržen HK Slavia Praha) 
 • Luboš Hübner (navržen Tamburello Praha)
 • Marek Mičkal (navržen TJ Cement Hranice, z.s.)
 • Vojtěch Srba (navržen HK FCC Město Lovosice)
 • Jan Sviták (navržen HK Slavia Praha)