Jaroslav Chvalný znovu kandiduje na post prezidenta ČSH

Poslední dobou je ve vedení Českého svazu házené rušno. Na svoji funkci rezignoval prezident svazu Radek Bendl a také někteří členové Exekutivy ČSH (naposledy předseda komise mládeže Tomáš Augustýn) Svůj pracovní poměr ukončil manažer reprezentace Karel Nocar, odvolán byl jednatel společnosti CS Handball Jan Sviták, řízením sekretariátu byl dočasně pověřen externí výkonný manažer.

Na tento stav reagovala Rada ČSH (a nakonec i Exekutiva) požadavkem na svolání mimořádné konference, na které by mělo být zvoleno nové vedení svazu.

O termínu mimořádné konference a programu jejího jednání probíhala dlouhá jednání mezi Exekutivou ČSH a Radou ČSH. Každá strana měla na konkrétní body jiný názor. Nakonec (bohužel) nedošlo ve všech bodech k dohodě, ale alespoň v těch zásadních ano. Volební konference se bude konat 21.dubna 2018 a bude mít na programu (mimo jiné) volbu nového prezidenta a nové Exekutivy.

V souvislosti s novými volbami se v posledních měsících objevila spekulace o návratu bývalého předsedy Jaroslava Chvalného, který působil jako prezident ČSH v letech 2001 – 2013, do svazového čela. Házet nás baví se tedy rozhodlo zjistit, co je na těchto množících se dohadech pravdy, a s prosbou o rozhovor oslovilo přímo pana Chvalného. Dodejme ještě, že jméno bývalého předsedy ČSH je zatím jedinou informací o kandidující osobě, která se v souvislosti s dubnovými volbami objevila na veřejnosti.

Pane Chvalný, je pravdou, že znovu kandidujete na pozici prezidenta Českého svazu házené?

Ano, je to pravda. Na sklonku minulého roku jsem byl osloven a po zvážení všech okolností jsem se rozhodl na pozici prezidenta ČSH kandidovat. Moje rozhodnutí bylo ale podmíněno tím, že se mi podaří sestavit dobrý tým spolupracovníků, kteří budou ochotni se zúčastnit voleb a na 4 roky se „uvázat“ k činnosti v Exekutivě ČSH. Takový tým se mi sestavit podařilo, a tak jsem tedy kandidaturu přijal.

Říkáte, že jste byl osloven. Konečné rozhodnutí kandidovat však bylo pouze na vás. Co je tedy tím hlavním důvodem vašeho rozhodnutí?

Souhlasím s vámi, že motivace je nejčastější otázkou, kterou si každý musí položit, než se vůbec rozhodne nějakou „novou“ činnost začít dělat. To platí v celém životě. Mojí motivací je sebedůvěra ve vlastní schopnosti a důvěra ve schopnosti členů týmu nejen vyřešit aktuální potíže házenkářského hnutí, ale zejména v realizaci vize budoucnosti házené u nás.

Několikrát jste zmínil slovo tým. Máme to chápat tak, že nejdete do kandidatury jako sólo kandidát, ale že máte svůj tým?

Ano, přesně tak. Ono to ani jinak nejde. Pokud máte 4 roky s někým takřka denně spolupracovat, tak s ním musíte sdílet vize, musíte si rozumět a vzájemně se respektovat. Tým je základ a já jsem (jen) jeho součástí. V tom se liší Jaroslav Chvalný jako bývalý prezident a Jaroslav Chvalný jako potenciální budoucí prezident. Tým, který jsem vybral (a který si vybral mě), je dle mého názoru složen z lidí schopných, věkově způsobilých dokončit volební období (smích) a vzájemně názorově velmi blízkých. A troufám si dokonce tvrdit, že jsou to lidé přijatelní i pro většinu házenkářského hnutí.

Po posledních volbách došlo ke sloučení pozice prezidenta a generálního sekretáře. Bude tomu tak i v případě vašeho zvolení do pozice prezidenta?

Určitě ne. Generální sekretář na svazu být musí a zároveň musí být i nedílnou součástí vedení svazu. Je to ale obslužná funkce. I v této funkci dávám přednost člověku, který o házené něco ví, nicméně mi jde primárně o schopnost vést tým, v tomto případě tedy sekretariát. Jinými slovy jeho hlavní schopnosti a ambice musí být v řízení sekretariátu, a ne v alternativním řízení svazu (to náleží voleným orgánům). A právě proto je dle mého názoru kumulace generálního sekretáře a prezidenta spíše na škodu.

Prozradíte nám tedy jména členů vašeho týmu?

Jak jsem již říkal, není to můj tým. Jsme týmem navzájem. V tuto chvíli jsou součástí týmu Daniel Čurda, Libor Adámek, Vojtěch Srba, Pavel Bochnia, Ilona Hapková, Aleš Kolář a Petr Novák. O jednom členu týmu stále jednáme.

Pokud se dotkneme jmen kandidátů, máte upřesněno, na jaké pozice budou jednotlivci kandidovat?

To je teď bohužel trochu problém. Jednotlivé pozice řeší zásady navrhování kandidátů, a právě zde nastává problém. Rada a Exekutiva se neshodla na tom, jak a do jakých pozic by měli být jednotliví členové Exekutivy voleni. Exekutiva preferuje volbu do konkrétních komisí a dva členy bez portfeje. Rada pak preferuje volbu na pozic, které jsou utvořeny volněji.

Já jsem ale příznivec toho, že tým lidí, který má vést svaz, by si měl připravit pozice podle priorit, kterých chce dosáhnout. A prioritní úkoly musí řešit samostatně, naopak některé pozice lze sloučit, aniž by tím kvalita péče o danou oblast utrpěla.

To znamená, a tím i naznačuji naše priority, že v týmu jsou i lidé, kteří by měli mít na starosti rozvoj klubů a regionů, marketingu či mediální prezentace.

Více neprozradíte? 

Zatím ne. Myslím, že členové hnutí by se měli naše názory, vize dozvědět přímo – na jednáních krajských konferencí.

Složení týmu (abecedně):

  • Adámek Libor, 51 let, člen DHC Sokol Poruba
  • Bochnia Pavel, 42 let, člen SKH Polanka nad Odrou
  • Čurda Daniel, 42 let, člen HC Dukla Praha
  • Hapková Ilona, 36 let, člen DHK Zora Olomouc
  • Chvalný Jaroslav, 55 let, individuální člen
  • Kolář Aleš, 51 let, člen SHC Maloměřice
  • Novák Petr, 47 let, individuální člen
  • Srba Vojtěch 41 let, člen HK Lovosice

 

Zdroj: Hana Kaczkowská/ HNB

Foto: HNB