Kandidát na člena Exekutivy ČSH - Luboš Hübner

S přícházejícámi Vánocemi a vstupem do nového roku 2016, se blíží také termíny krajských předvolebních konferencí, na kterých své vize představí nejen samotní kandidáti na prezidenta ČSH, ale svůj prostor k prezentaci své vize dostanou i jednotlivý kandidáti na členy Exekutivy. Současně pak mohou z krajských konferencí vzejít další kandidáti na tyto posty. O kandidaturu se bude na krajské konferencích ucházet i člen pražského týmu Handball Tamburello Praha Luboš Hübner.

 

Kandidát na člena Exekutivy ČSH (bez určení primární oblasti odpovědnosti), Luboš Hübner, narozen 21. 10. 1982.

Luboš Hübner je členem Českého svazu házené od roku 1990. Jako hráč začínal v klubu Aritma Praha. V současné době hraje a manažersky zabezpečuje malý klub Handball Tamburello Praha, který působí v Pražském Přeboru. Disponuje 10 letou praxí  Event/Marketing managera v oblasti organizací komerčních, korporátních eventů se zaměřením na tvorbu marketingové strategie, brand, kreativy, sponzoringu. 

 

Pane Hübnere, jaký je důvod Vaší kandidatury na člena Exekutivy ČSH (bez určení primární oblasti odpovědnosti)? 

Nad svou kandidaturou přemýšlím již několik měsíců. Házenou mám rád, je už dlouhá léta součástí mého života. Důvod proč chci kandidovat je jednoduchý. Házená potřebuje změnu a posun vpřed. Já si myslím, že ji v oblasti marketingu a PR dokážu pomoci. 

K rozhodnutí kandidovat do Exekutivy ČSH Vás přiměla dlouhodobá nespokojenost s celkovým stavem české házené, nebo co byl ten prvotní impulz?

Ano, máte pravdu. V první řadě je to hlavně nespokojenost s tím, kde se česká házená nachází. Myslím tím především oblast marketingu a celého PR. Velice si Vážím všech lidí, kteří pro házenou dělají maximum. Nicméně si myslím, že je zapotřebí posunout se dopředu a pokusit se dohnat ten vlak, který české házené po této stránce rychle ujíždí. 

Profesí jste marketingový a projektový manažer. Naznačil jste, že právě s touto oblastí nejste spokojen. Kde tedy vidíte největší problém?

Nechci být kritikem, musím však říct, že směr, kterým naše házená v této oblasti doslova klopýtá, není úplně nejlepší. Největší problém vidím v komunikaci, brandu a vlastně marketingu jako celku. Toto odvětví je ve stavu spíše tragickém, nežli by se dalo mluvit o stavu špatném! Široká veřejnost ztrácí zájem o házenou, nepracujeme s legendami, které naštěstí máme a už vůbec ne s vycházejícími hvězdami. Je toho ale mnohem více. Všichni se mnou samozřejmě nemusí souhlasit, nicméně zastávám názor a dosavadní praxe mi v tom utvrzuje, že když vaše značka - firma, v našem případě tedy házená, není vidět, tak v podstatě neexistuje. V dnešním světě médií, sociálních sítí a jiných a jiných "vymožeností doby", by to však problém být neměl. 

Co budete chtít v případě Vašeho zvolení do Exekutivy ČSH v tomto směru změnit a jaké možnosti na změnu vidíte?

Víte, poslední dobou slyším jen samé negativní názory ve stylu „....to víš, to je těžké, ...... tohle nejde, ...na velkou akci nemáš prostory, ..... na to nejsou peníze.“ Takhle bych mohl pokračovat hodinu. Bohužel to je klasické. Problém je ale především v tom, že nehledáme možnosti, ale hledáme důvody proč to nezměnit. Neříkám, že s Hübnerem přijde okamžitá změna a miliardy do rozpočtu, ale jsem člověk, který slovo "NEJDE" používá opravdu až v krajní variantě. 

Zmínil jste práci s legendami, k tomu se vztahuje i medializace reprezentačních týmů a zpopularizování házené jako celku směrem k veřejnosti. Co je dle Vašeho názoru potřeba v tomto směru změnit?

Úplně všechno! Je smutné, když naše reprezentace hraje kvalifikační zápas, například s Belgii, a většina házenkářů se v den zápasu na sociálních sítích dotazuje na to, co a kdy se hraje. To je samo o sobě obrovská tragédie. 

Doslova tristní je fakt, že se o reprezentačním srazu musíme dozvědět ze selfie hráčů, kteří si je dávají na osobní profily. Tady ošem musím hráčům poděkovat, díky bohu za ně, jinak totiž nenajdete fotku z přípravy žádnou. A ve finále samotná komunikace. Plakát, tedy pokud je udělaný tak, aby zaujal, je moc pěkná věc, nicméně to asi není ta správná cesta, navíc když je najdete jen na omezeném počtu míst. Proč například na plakáty nevyužijeme městskou hromadnou dopravu, zastávky atd. Změna je prostě nutná. Pro silnější budování naší "značky" je zapotřebí větší mediální pozornost a je jedno, zda půjde o reprezentaci nebo ČSH jako celek. S veřejností musí více  komunikovat nejen hráči, ale i vedení reprezentací a celého ČSH. 

Určitě se v průběhu volebních konfrontací budete setkávat s názorem, že jste mladý a nerozumíte problematice vedení sportovního svazu. Jste na to připraven? 

Ano, jsem na to připraven. Navíc svaz nepovede jen jeden člověk. Z voleb by měl vzejít tým lidí, kteří budou mít všeobecný rozhled, ale každý jednotlivec bude zároveň odborníkem v určitém směru, za který pak ponese zodpovědnost. Ze svých slovníků by všichni měli vypustit slova NEJDE nebo BUĎME RÁDI a naopak by měli začít více spolupracovat, komunikovat. Pokud se toto povede, nebude důležité, kolik je komu let. 

 

Děkuji za rozhovor. Přeji Vám, a vlastně celé házenkářské komunitě, aby předvolební kampaně probíhaly v rámci fair play a z voleb vyšel tým, který českou házenou postaví na nohy. Hodně štěstí. 

 

Exekutiva ČSH stanovila termín konání volební konference na 6. února 2016. Věškeré informace k nadcházejícám únorovým volbám najdete na oficiálních webových stránkách ČSH zde. 

Přehled konání krajských konferencí:

 Do nové Exekutivy ČSH se budou volit její členové v následující struktuře funkcí:

  • prezident ČSH
  • 2 členové Exekutivy ČSH (bez určení primární oblasti odpovědnosti)
  • člen Exekutivy - předseda komise mládeže
  • člen Exekutivy - předseda trenérsko-metodické komise
  • člen Exekutivy - předseda soutěžní komise
  • člen Exekutivy - předseda komise rozhodčích
  • člen Exekutivy - předseda reprezentační komise
  • člen Exekutivy - předseda legislativní komise.

 

Autor: HNB