LIBOR ADÁMEK - KANDIDÁT NA POZICI PŘEDSEDY REPREZENTAČNÍ KOMISE

rozhovor najdete zde