Mezinárodní turnaj dorostenců - Kempa Cup 2017

Už se stalo skoro tradicí, že se platforma Házet Nás Baví stává mediálním partnerem nově vznikajících projektů českých házenkářských klubů. Není tomu jinak ani v pilotním ročníku  unikátního projektu házenkářského klubu z Nového Veselí, který v termínu 27. 1. – 29. 1. 2017 odstartuje tradici mezinárodního házenkářského turnaje dorosteneckých kategorií s názvem Kempa Cup. 

U prvopočátku myšlenky pořádání TOP mezinárodního turnaje v Česku stál trenér Pavel  Hladík, který nám v rozhovoru níže celý projekt představí.   

Pavle, prozradíte nám, proč vznikala myšlenka organizovat mezinárodní dorostenecký  turnaj? 

"Myšlenka vznikala postupně. Před čtyřmi lety jsme začali výrazněji spolupracovat s několika  zahraničními týmy, kam jsme jezdili na privátní turnaje.  Tato spolupráce nám v hlavách postupně utvářela myšlenku na realizaci vlastního mezinárodního turnaje. Od nápadu k realizaci je ale dlouhá cesta, a tak prvotní nápad s konáním turnaje již v loňském roce, nevyšel. Nevzdali jsme se a po třech letech diplomatické práce máme tu čest představit mezinárodní projekt s názvem Kempa Cupu 2017." 

Co Vás vedlo k organizaci takového turnaje?

Přihlásit tým na turnaj s mimořádnou kvalitou není vůbec snadné. Mimořádnou kvalitou myslím to, že se hraje v malém počtu týmů s dlouhým hracím časem. Právě takové turnaje totiž hráče mimořádně posouvají. V českých podmínkách zatím žádný takový turnaj není  a tak jsme se začali zabývat myšlenkou, že podobný privátní turnaj uděláme. Velkým hnacím motorem byl sen přivést do Čech týmy, které zde běžně nehrají. A v neposlední řadě dát možnost trenérům, hráčům, ale i rodičům, vidět mezinárodní házenou té nejvyšší úrovně.

Jak těžké je uspořádat turnaj s mezinárodní účastí? 

Je to práce, práce a zase práce doplněná bezpočtem bezesných nocí. :-) Na turnaji bude startovat dvacet týmů ze 7 až 8 zemí.  Zajištění hotelů a zázemí nebylo vůbec snadné. Velký problém byl se získáním druhé haly. Ta je ve Žďáru nad Sázavou dlouhodobě obsazená a jediný volný termín byl  27. 1. – 29. 1. 2017. Problém nastal v kolizi s kempem Házenkářských nadějí, kde jsou díky herní kvalitě kluci z Nového Veselí a Dukly početně zastoupeni. Ovšem i to se díky vstřícnému postoji Aleše Kořínka a Petra Babáka k uvolnění hráčů z kempu podařilo vyřešit. 

Dalším oříškem je dát dohromady štáb spolehlivých lidí, kteří se o týmy a celý turnaj postarají. Vzhledem k faktu, že potřebujeme pořadatele na halách a budeme mít u každého týmu průvodce, z obou hal online přenos prostřednictvím TVcomu, seminář trenérů a další doprovodné akce, potřebujeme 36 spolehlivých lidí, kteří pojedou tři dny v kuse.  

Organizace takového turnaje není jednoduchou záležitostí, ale věřím, že vše zvládneme a odměnou nám pak bude pocit z dobře odvedené práce.

Organizační tým prošel dlouhou cestou nelehkých příprav. Vyvstává tedy jasná otázka: Chcete mít turnaj jednorázový, nebo máte v plánu z Kempa Cupu udělat tradici? 

Určitě se bude jednat o tradiční turnaj - letošní ročník je pilotní. Obsazení týmů je na české poměry mimořádné. Jsme dokonce už tak daleko, že máme úplně plnou kapacitu i na další ročník, tedy zimu 2018.

Naznačil jste, že turnaj bude, co se obsazenosti týče excelentní. Prozradíte nám více k obsazení turnaje? 

My jsme se rozhodli udělat k turnaji také soutěž pro fanoušky, proto budeme týmy odhalovat postupně. V tuto chvíli máme krom českého zastoupení v podobě klubu Nového Veselí také týmy Dukly Praha. Ze zahraničních účastníků jsme představili TOP kluby Fuchse Berlin a Motor Zaporozhye.  V daných zemích jsou právě tyto akademie pro výchovu mládeže ty nejlepší . To dokazuje fakt, že Fuchse má v německém dorostu čtyři tituly za posledních šest sezón a Motor, to je úplný fenomén.

Zmínil jste Nové Veselí a Duklu Praha. Jsou to jediní zástupci českých klubů nebo ještě někoho odtajníte? 

Kapacita turnaje je omezena na 10 týmů ve dvou kategorií a je krom dvou týmů naplněna zahraničními účastníky.  České zastoupení má pouze Nové Veselí, to bude startovat na každém ročníku a Dukla Praha. S Duklou máme dobré vztahy, proto se bez nich pilotní ročník nemůže obejít.  Je ale možné, že by na dalších ročnících mohli startovat hráči z nejlepších  týmů podzimní části. Což vlastně znamená, že by mohla být podzimní část mistrovské soutěže určující v pozvání dalšího českého zástupce. Podobně je to nastaveno třeba v Maďarsku. Zatím se ale soustředíme na tento ročník, ten nám sám ukáže další možnosti. 

Jak vidíte šance Nového Veselí a Dukly v této konkurenci? 

V první řadě se na to musíme podívat z pohledu propagace naší házené. Dle výkonů Nového Veselí a Dukly Praha bude všemi účastníky hodnocena kvalita klubové házené v ČR. Pro naše celky je to velmi zavazující. Jsme vlastně ambasadoři České házené.  Chceme světu ukázat, že dokážeme v mládeži konkurovat.  S trenéry Dukly o tom hodně diskutujeme. Změnili jsme i načasování zimní přípravy. Chceme být opravdu dobře připraveni. Díky vstřícnosti výše zmíněným trenérům kempu Házenkářských nadějí budeme mít kompletní i mladší dorost  a  budeme tak více konkurence schopní. 

Jaké máme šance? Těžká otázka. :-) O výsledky samozřejmě nejde, je to turnaj a jde především o čerpání zkušeností. Na druhou stranu setkání takové kvality je pro všechny strašně motivační a prestiž je vyšší než v běžné mistrovské soutěže. Tak nakonec o výsledky jde. :-) 

Doprovodné akce jsou další věcí, kterou zmiňujete. Na co se tedy může sportovní veřejnost těšit? 

Už v prvopočátku celého plánu bylo jasné, že podobná akce musí mít přesah do celého házenkářského hnutí. Pro mě jako trenéra je logické využít setkání špičkových týmů k získání nových poznatků. Tedy konkrétně. Tradici rozjíždíme i v trenérské osvětě, kdy na sobotu 28.1.2017 chystáme ve spolupráci s ČSH jednodenní seminář trenérů. Více podrobností uvedeme začátkem prosince. Už teď je ale jisté, že na semináři budou přednášky  dvou zahraničních trenérů. Trenérský seminář jsme připravovali s Michalem Bardou a já věřím, že i když Michal odešel z TMK ČSH, dokážeme tento projekt dotáhnout až do samého konce. 

V každé z hodinových přednášek zahraničních trenérů bude půlhodina patřit výkladu práce s mládeží v reprezentaci a klubu dané země a druhá půlhodina bude věnována dotazům trenérů. Podobné semináře se u nás těžko organizují, proto věříme, že přednášky budou opravdu jedním z klíčových přínosů turnaje našemu hnutí. 

Házenou ale nedělají jen hráči a trenéři, mysleli jste v rámci Kempa Cupu také na rozhodčí? 

Ano. máte pravdu, bez rozhodčích to nejde. Také proto jsme se rozhodli ve spolupráci s komisí rozhodčích uspořádat v rámci turnaje seminář mladých rozhodčách EHF. Ti pak dostanou možnost, pod dozorem zkušených kolegů, řídit TOP zápasy dorostenecké kategorie. 

 

Zdroj: HNB