MICHAL KABELE KANDIDUJE NA POST PREZIDENTA ČSH

Mimořádné volby se nezadržitelně blíží a s tím narůstá i počet kandidátů na posty členů Exekutivy. Český svaz házené však bude po odstoupení Radka Bendla volit i post nejvyšší, a to prezidenta ČSH. Po bývalém předsedovi Jaroslavu Chvalném, ohlásil kandidaturu na prezidenta také pan Michal Kabele.

„Budu aktivně spolupracovat s každým, kdo o spolupráci projeví zájem a byl bych rád, pokud by se co nejvíce členů hnutí zapojilo do dění, již v těchto volbách, a to i v rámci aktivní kandidatury do exekutivy ČSH,“ říká na úvod rozhovoru dvaapadesátiletý manažer s 25letou zkušeností z nadnárodních korporací na pozicích v top managementu a soukromého podnikání, který vystudoval vysokou školu i v zahraničí a dodává,Jsem sportovec tělem i duší, házenou jsem v mládí hrával za TJ Lokomotivu Liberec a v posledních 3 letech s tímto klubem opět spolupracuji."

Proč se rozhodl kandidovat a s jakou strategií do předčasných voleb pan Michal Kabele jde se dozvíte v rozhovoru níže.  

Pane Kabele, kandidujete na pozici prezidenta Českého svazu házené. Z pohledu házenkářské komunity je to bezesporu překvapivý krok, když jste aktivní v jiné sportovní oblasti. Co vás ke kandidatuře vede?

Tuto skutečnost rád vysvětlím. Bylo by správné říci, že jsem do roku 2015 byl aktivní ve florbalovém hnutí, což souviselo s tím, že se tomuto sportu aktivně věnovali oba moji synové. Poté, co s florbalem skončili, jsem cítil, že se zase mohu věnovat trochu sám sobě a nastala doba návratu ke kořenům. Těmi kořeny je pro mne liberecká házená. Poprvé jsem jí hrál už v roce 1977. Chytal jsem, ještě na asfaltu, v TJ Lokomotiva Liberec, pod trenérským dohledem Vernera Drahoty a paní Christiánové. Mým brankářským vzorem byl pan Vícha. Úžasný brankář, úžasný člověk, stejně tak „tehdejší můj současník, velký vzor“ pan Michal Barda. S paní Lívii Christiánou (Luckou, Přesličkou, jak je známá v házenkářském hnutí) spolupracuji úzce právě, už od roku 2015. Nesmírně si ji vážím, sportovkyně, srdcařka, házená je její život. Troufnu si říci, že liberecká házená by bez ní v současnosti nemohla existovat. Naše spolupráce se neustále stupňovala, snažil jsem se jí pomoci zejména v ekonomických aspektech. Měl jsem tedy možnost seznámit se s problémy, kterým házená musí čelit na regionální úrovni a také jsem sledoval, jak se daří vedení ČSH řešit některá strategická témata. V průběhu těchto tří let spolupráce padla myšlenka, že bych se měl více zapojit do krajských nebo svazových struktur. O kandidatuře na prezidenta, jsem ale já osobně, uvažoval nejdříve v souvislosti s rokem 2020, kdy se měla konat volební konference. Díky nastalé situaci jsem se rozhodl kandidovat už nyní, a to poté, co jsem svoje vize konzultoval s některými lidmi v hnutí. Ti mi dali zpětnou vazbu, která pro mne byla motivující, ale také mne přesvědčila o tom, že hnutí má řadu schopných lidí a to, že se nám vždy nedařilo využít potenciál našeho sportu naplno, bylo způsobeno spíše neschopností řídit svazové dění tak, aby se pro každého našla ta správná role, ve které bude pro náš sport největším přínosem a zároveň se nám bude dařit společně lépe a efektivněji komunikovat a táhnout za jeden provaz. Tyto dvě posledně zmiňované věci jsou určitě řešitelné, a právě tady cítím, že mohu nabídnout svoje zkušenosti při jejich úspěšném řešení.

Zaznělo, že jste byl k tomuto kroku osloven někým z házenkářského hnutí, prozradíte nám, kým a proč?

Malinko jsem Vám odpověděl už i v předešlé otázce. Primární impulsem byla Lívie Christiánová. Lucka je obklopena řadou lidí, kteří mne znají, už od dob studii na UK FTVS, např. Dan Novotný, Jana Hrsinová, ale i lidmi, kteří mne znají, právě už od těch mým házenkářský začátků v Liberci, Jirka Žďárský, Láďa Vojtíšek. Jako kandidáta na funkci prezidenta ČSH mne nominoval klub DHK Lokomotiva Liberce I. Byl jsem nominován zejména proto, že výše jmenovaní znají mé současné aktivity na podporu házené, znají mé předešlé sportovní aktivity a dosažené výsledky, ale i mou historii, sportovce, člověka, který se pohyboval v top managementu nadnárodních korporací na lokálním trhu, ale i v zahraničí. Člověka, který má dlouhodobou historii ze soukromého byznysu a člověka, který dlouhodobě podporuje sportovní aktivity, zejména dětí a mládeže.

Konečné rozhodnutí ke kandidatuře jste ale musel udělat sám. Jak těžké rozhodování to bylo, a co vedlo k tomu, že se chcete pokusit znovuoživit sport, který vám není tak úplně vlastní?

Věřím, že pochopíte, pokud trochu poopravím tvrzení, že házená je sportem, který mi není úplně vlastní. Jak jsem už říkal, vracím se zpět ke kořenům a těmi je pro mě házená, provázela mě v mém sportovním mládí i po dobu studií na FTVS, kde jsem navštěvoval tzv. „specku“, tedy kurzy trenérské specializace házené a provází mě na denní bázi i nyní v průběhu posledních tří let. Co se týče Vaší formulace „pokusit se znovuoživit házenou“, tak musím říci, že vlastně aktuální stav nevnímám tak, že by házená potřebovala „znovuoživovat“. Z mého pohledu není ve stavu klinické smrti. Celá řada věcí se v poslední době myslím naopak docela povedla. Například naše mezinárodní reprezentační vystoupení na vrcholných akcích nebo „rebranding“ značky. Máme samozřejmě obrovský potenciál ke zlepšení o tom, není pochyb, stále máme například velký dluh vůči všem dobrovolníkům z hnutí, kteří házenou podporují ve svém volném čase a vykonávají vše zdarma. Ale přesto bych nechtěl používat výraz znovuoživení, pokud mluvíme o budoucích výzvách. Spíše to vnímám tak, že bude bezpodmínečně nutné navázat na to dobré a více se věnovat těm oblastem, kde jsou zatím stále velké možnosti ke zlepšení. O tom, které to jsou mám jasnou představu, která souvisí s tím, že ČSH musím být moderní servisní a marketingovou organizací pro členy hnutí, ale i pro orgány státní správy, média a korporátní, či privátní sponzory. Z hlediska sportovního dokonce můžeme říci, že je házená naším nejúspěšnějším míčovým sportem současnosti.

Váš protikandidát (Jaroslav Chvalný) představil tým jehož je součástí. Prozradíte nám, s jakou strategií jdete do voleb vy? Máte sestaven tým, který s vámi do voleb půjde, anebo jej v případě úspěchu ve volbách teprve sestavíte?

Mojí strategií je naopak to, že mám silnou osobní vizi o budoucím směřování ČSH a jsem připraven tuto vizi naplnit s týmem, který vzejde z výsledků volební konference, tedy s těmi jednotlivci, kteří budou mít v rámci hnutí nejsilnější mandát. To se samozřejmě týká i těch, kteří jsou dnes prezentováni, jako členové týmu pana Chvalného. To, že následně v rámci naplňování společné vize, můžeme mít v rámci týmu různé názory, považuji za velmi zdravé a vlastně i přínosné. Mou silnou stránkou, vždy byl fakt, že jsem dokázal, se členy svých různých pracovních týmu nalézt finální shodu a dotáhnout jednotlivé kroky do zdárného konce. Věřím, že se mi podaří zaujmout i ty členy hnutí, kteří se zatím na kandidátkách do Exekutivy ČSH neobjevili, ale mají hnutí co nabídnout a že do termínu voleb se na kandidátkách objeví další jména. Pokud budou mít v den voleb volitelé z čeho vybírat bude to pro házenou skvělá zpráva.

Po posledních volbách došlo V ČSH ke sloučení pozice prezidenta a generálního sekretáře. Bude tomu tak i v případě vašeho zvolení do pozice prezidenta?

Přiznám se, že jsem tomuto kroku vůbec neporozuměl. Já mám zcela odlišnou představu. Takže v tomto bodě jednoznačně ne, obě pozice zůstanou separátními.

V házené se zatím pohybujete jen okrajově. Máte představu o tom, jaké problémy vedení ČSH hlavně v posledních měsících řeší a představu o tom, jak tyto problémy vyřešit?

Mám samozřejmě představu o tom, jaká témata nyní hnutím aktuálně rezonují. Nemám ale k dispozici detailní informace k jednotlivým kauzám, abych mohl už nyní zodpovědně navrhovat řešení. Každopádně předpokládám, že nová exekutiva, ať až už v ní bude kdokoliv, bude muset velmi důkladně analyzovat jednotlivé kauzy, které se odehrály v období 2011 – 2018, zaujmout k nim stanovisko a následně bude muset také navrhnout dořešení jednotlivých kauz, ale hlavně v případě, že budou zjištěna případná pochybení, nastavit nově procesy tak, aby nebylo možné případné chyby opakovat.

Jistě jste informován o tom, že Rada ČSH a Exekutiva se neshodla na tom, jak a do jakých pozic by měli být jednotliví členové Exekutivy voleni. Exekutiva preferuje volbu do konkrétních komisí a dva členy bez portfeje. Rada pak preferuje volbu na pozice, které jsou utvořeny volněji. K jakému modelu voleb se přikláníte vy a proč?

Protože mou vizí je vybudovat z ČSH silnou marketingově orientovanou, servisní, organizaci, tak je mi bližší návrh Rady ČSH, která, například oblast Marketingu a komunikace zmiňuje, stejně jako oblast Ekonomiky a Financí. Ona Vámi zmíněná větší volnost dedikovat jednotlivé agendy ke konkrétním lidem, může být v konečném důsledků po volbách i praktičtější, protože už nyní se ukazuje, že například v týmu pana Ing. Chvalného kandiduje na stejnou oblast více lidí z jeho týmu a je zřejmé, že v případě, že budou všichni zvoleni, tak by zůstaly některé oblasti neobsazené a jiné by se zase zdvojily atd. Osobně bych ještě rád viděl jednu oblast a tou je Strategie a rozvoj. Mám připravenu i tu variantu, že na konferenci ČSH 21.dubna 2018, představím i konkrétní jména zástupců privátních společností z řad partnerů, které jsem schopen do házené „přivést“, a kteří mi i již vyjádřili podporu pro mou kandidaturu. Z těchto zástupců "nových partnerů ČSH", vytvoříme permanentní radu "externích poradců". Tato varianta je připravena zejména z toho důvodu, aby tito zástupci, garanti, poradci mohli dohlížet na efektivní využívání finančních prostředků, které jejich společnosti vloží do našeho hnutí přímo uvnitř dění. Tito poradci, samozřejmě, nebudou disponovat hlasovacím právem tak, jako řádně zvolení členové Exekutivy & Rady.

Své vize, budete zřejmě chtít představit nejprve na krajských konferencích, přesto ale, co je vaše „eso v rukávu“, se kterým chcete do házené vstoupit?

Mým základním cílem je vybudovat z ČSH velmi kvalitně fungující moderní servisní a marketingovou organizaci, která bude poskytovat bezchybný servis svým členům a zároveň bude velmi přitažlivá pro externí partnery z oblasti státní správy a komerčních firem. Mým „esem v rukávu“ jsou tyto tři kvality, které mohu nabídnout:

 1. Umím postavit a řídit fungující moderní servisní a marketingovou organizaci, která bude citlivě hájit zájmy všech jejích členů na té nejvyšší, ale i nejnižší úrovni. V minulosti se mi to již vícekrát podařilo a nepochybuji o tom, že společně se zvolenými členy Exekutivy se nám to podaří i nyní.
 2. Umím zajistit finanční prostředky pro zvolené aktivity
 3. Umím vytvořit atmosféru, ve které se budeme opět společně bavit a radovat z toho, že se nám společně daří posouvat Házenou kupředu

Já Vám, Hanko, chci poděkovat, že jste mi nejen věnovala čas, ale dala i příležitost, abych se mohl házenkářům detailněji představit.

Na závěr bych chtěl vyzvat členy hnutí, aby se aktivně zapojili do volebního dění a pokusili se nominovat další schopné kandidáty a vnímali budoucí volby, jako příležitost, jak se spolupodílet na budoucím chodu ČSH.

Hezké dny Vám všem.

S úctou,

Michal Kabele

 

 Michala Kabele stručný životopis 

VZDĚLÁNÍ

 • 1990 – 1992  PCL, Londýn, Angli
 • 1985 – 1990  UK FTVS, Praha
 • 1980 – 1984  SPŠSE, Liberec
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
 
 • 2002 – nyní  soukromé podnikání
 • 1992 – 2002  nadnárodní korporace 
SPORTOVNÍ PROJEKTY
 
 • 2015 – nyní  házená
 • 2007 – 2015  florbal
 • 2004 – 2013  akademie
 • 2002 – 2007   hokej
JAZYKOVÉ ZNALOSTI
 
 • angličtina
 • ruština
 
 

Autor: Hana Kaczkowská/HNB