Nová pravidla 2016 – pasivní hra (6 přihrávek)

V našem článku ze začátku března tohoto roku jsme se vás pokusili rámcově seznámit s novými pravidly, která se chystala a vstoupila v platnost 1. července 2016. Nyní, kdy jsou přípravy na novou sezónu v plném proudu, je čas seznámit se s nimi podrobně, aby si je týmy mohly zažít pro novou sezónu již v přípravě. Zároveň právě probíhají Olympijské hry v Riu, a tak je skvělá příležitost vše odsledovat i u televizních přenosů.

Každému z nových pravidel věnujeme samostatný článek, který bude doplněn na závěr i oficiálním výkladovým videem od IHF, kde ho vysvětluje jeden z hlavních tvůrců nových pravidel a lektorů PRC IHF (komise IHF zodpovědné za pravidla házené, rozhodčí atd.) Španěl Ramón Gallego. Tak si můžete otestovat jeho výklad stejně, jak ho zažívají naši mezinárodní rozhodčí V. Horáček s J. Novotným nyní na Olympiádě nebo v červenci J. Opava s P. Válkem na MS juniorek v Rusku. Součástí videí jsou i praktické ukázky.

Pasivní hra dle pravidel platných od 1. 7. 2016

Nové pravidlo o pasivní hře, resp. o hře po signalizaci varovného signálu pro pasivní hru, spočívá jednoduše v tom, že po takové signalizaci má útočící družstvo pouze šest nahrávek na to, aby vystřelilo na branku. Vzniká zde tedy celá řada otázek zejména v tom, jak se přihrávky počítají...
...ale od začátku.

Úprava pravidla 7:12 a vysvětlivky č. 4 vzešla z diskuze házenářských expertů  v roce 2014 z řad rozhodčích, trenérů a lidí z médií a marketingu. Hlavním cílem bylo najít více objektivní  kritérium pro posuzování pasivní hry, protože do této doby záleželo na subjektivním posouzení každého z rozhodčích a bylo tak nejednotné.

Základní pravidlo: během varování pro pasivitu má tým šest nahrávek na to, aby zakončil útok

Co se může stát během 6 nahrávek:

 • rozhodčí mohou písknout pasivitu kdykoliv během těchto 6 nahrávek, pokud usoudí, že je hra pasivní
 • za nahrávku se počítá:
  • běžná nahrávka mezi spoluhráči,
  • rozehrání volného hodu nebo vhazování,
  • zblokovaná střela, která se odrazila zpět k útočícímu hráči,
  • nahrávka tečovaná obráncem, která i přes to doletí k útočníkovi,
 • za nahrávku se nepočítá:
  • nahrávka např. do pivota, když je pivot zfaulován a nemůže pokračovat ve hře, tzn. následuje volný hod,
  • nahrávka tečovaná nebo zblokovaná útočníkem do autu.

Co následuje po 6 nahrávkách:

 • v případě, že dojde k další nahrávce – rozhodčí berou útočícímu týmu míč pro pasivitu
 • pokud dojde po šesté nahrávce k faulu, následuje volný hod a útočící tým má jednu nahrávku navíc – tzn. může díky ní rozehrát volný hod (a to i opakovaně v případě, že bude opět hned útočník faulován - není tedy nutné střílet přímo na branku,
 • herní vyřešení situace – střela, gól, technická chyba útočícího družstva, kroky, průraz apod.

Za počítání nahrávek jsou odpovědni pouze rozhodčí, nikdo jiný – nemůže to převzít nebo suplovat např. delegát. Rozhodnutí poté přichází na základě pozorování rozhodčích, stejně jako např. vyloučení anebo nařízení volného hodu.

Nová pravidla nemění nic v otázce ukončení varování pro pasivní hru. Při starém tedy zůstává, že pasivita končí progresivním trestem pro bránící tým (napomínání, vyloučení, ČK, MK) a nebo po střele útočícího družstva, kdy se míč odrazí zpět k útočníkům od tyče nebo brankáře. Ve všech těchto případech dostává útočící tým nový prostor pro útok, který by měl být posuzován stejně, jako když by právě přišli do útoku poprvé.

Rozhodčí by měli v případě pasivity počítat se zvýšenou agresivitou obrany a nesoustředit se pouze „na počítání nahrávek“, ale také na dodržování všech ostatních pravidel. Je také důležité, aby byl varovný signál pro pasivitu ukázán zřetelně oběma rozhodčími současně, a také v takové chvíli, která bude jasná a nebude zakládat pochybnosti, která nahrávka je první  - ideálně v době driblování útočníka nebo když má útočník míč pod kontrolou těsně po chycení nahrávky před tím, než následuje první „pasivní“ nahrávka.

Článek HNB k problematice nových pravidel z března 2016 najdete zde.
Výukové video IHF k pasivitě moderované Ramónem Gallegem zde.

 

Autor: HNB ve spolupráci s J. Opavou
Video: IHF – Education Centre