Nová pravidla 2016 – sedm hráčů v poli a modrá karta

Během srpna jsme se pokusili seznámit vás podrobněji s hlavními změnami, které skrývají nová pravidla házené platná od 1. července 2016. Všechny články včetně tohoto posledního jsou doprovázeny oficiálním výkladovým videem od IHF, kde v roli moderátora vystupuje jeden z hlavních tvůrců nových pravidel a lektorů PRC IHF (komise IHF zodpovědné za pravidla házené, rozhodčí atd.) Španěl Ramón Gallego. Tak si můžete navíc otestovat jeho výklad stejně, jak ho zažívají naši mezinárodní rozhodčí.

Dnešní závěrečný text se bude věnovat dvěma novým úpravám - možnosti hry bez brankáře se sedmi hráči v poli a použití modré karty.

Nová úprava pravidla 4 a s ní související změny v dalších odstavcích pravidel sebou přináší i nové taktické možnosti. Nově je dovoleno hrát se sedm hráči v poli, kdy žádný hráč nemusí být oblečen jako brankář. Na hřišti je tedy opravdu sedm hráčů a brankář čeká na lavičce. Samozřejmě zůstala i možnost hrát s hráčem, který je oblečený jako brankář tak, jak tomu bylo v minulosti.
Oproti poslední úpravě tak najednou vznikají daleko větší nároky na hráče a trenéry i na rozhodčí a případně delegáty zápasu. Dříve bylo jednoznačné, který hráč je „převlečený brankář“, a který tedy poběží rychle k lavičce, aby vystřídal brankáře a pravděpodobně tedy ani nebude střílet. Nyní může brankáře na lavičce vystřídat jakýkoliv ze sedmi hráčů na hřišti, a tím vzniká pro bránící družstvo více problémů. Stejně tak nastává komplikace pro rozhodčí a delegáty uhlídat, zda je na hřišti sedm hráčů bez brankáře nebo sedm hráčů plus brankář a došlo tedy ke špatnému střídání (analogicky při vyloučení šest vs. šest plus brankář atd.). Právě při vyloučení dochází k hojnému uplatňování tohoto pravidla, kdy týmy hrají vlastně stále šest na šest a maže se tak nevýhoda vyloučení. Další taktické varianty hry sedm na šest budou určitě předmětem řady trenérských diskuzí a seminářů.

Jaké mohou vzniknout situace související s porušením pravidel při hře o sedmi hráčích?
Nejčastěji k nim bude docházet, když útočící tým hrající bez brankáře ztratí míč a obránci, které útočí bez brankáře a snahu obránců vstřelit branku do prázdné branky. Tým hrající bez brankáře se bude samozřejmě snažit co nejdříve vystřídat brankáře zpět a může dojít např. k:

  1. vběhnutí brankáře do pole dříve než vyběhne sedmý hráč – následuje standardní vyloučení brankáře na dvě minuty za špatné střídání a dojde-li při tom i ke zmaření jasné brankové příležitosti, následuje potom 7 m hod – viz dále,
  2. vstoupení hráče do brankoviště, aby zabránil míči letícímu do branky bez brankáře – následuje 7 m hod a progresivní potrestání obránce (pozn.: v normální hře je za vstup do brankoviště udělován progresivní trest až při opakovaném provinění), který vstoupil do brankoviště,
  3. zfaulování střelce, který se snaží vystřelit na prázdnou branku – v této situaci, kdy není brankář v brance, se vždy jedná o zmaření jasné brankové příležitosti (může to být i na polovině útočícího družstva) a následuje 7 m hod,
  4. pokud tým, který získá míč, netrefí branku a má následovat vyhazování brankářem – nemůže ho provést sedmý hráč v dresu hráče, ale musí být okamžitě vystřídán brankář, který jediný může tento hod z brankoviště provést (pozn.: pokud tým dá branku přes celé hřiště, může samozřejmě hráč do branky pro míč dojít a provést rozehrání po gólu z poloviny hřiště bez toho, aniž by musel střídat brankáře).

Závěrem je nutné ještě jednou zopakovat, že je stále možné použít obě varianty – jak hru se sedmi hráči v dresu hráčů, tak hru se sedmi hráči, kdy jeden bude oblečen jako brankář.

Házená má novou, modrou kartu

Poslední zásadní úpravou, kterou se budeme zabývat, je doplnění pravidla 16:8 o použití modré karty v blíže specifikovaných případech. Je důležité zmínit, že modrá karta nikdy není udělována samostatně – vždy následuje po kartě červené a slouží právě k tomu, aby bylo jasné, že se jedná o faul nebo porušení pravidel dle pravidla 8:6 anebo 8:10a a 8:10b – tj. situace, po kterých dříve, ale i teď, musí následovat písemná zpráva rozhodčího.

Jedná se tedy:

  • u pravidla 8:6 o situace, které se trestají přímou červenou kartou a rozhodčí vyhodnotí zákrok jako mimořádně nebezpečný, násilný, dopředu promyšlený, zvláště bezohledný atd.,
  • u pravidla 8:10a a 8:10b jde potom o mimořádně nesportovní projevy hráčů nebo funkcionářů a to ve smyslu urážek nebo chování vůči ostatním účastníkům zápasu verbálně či neverbálně; dále zásah funkcionáře do hry anebo zmaření jasné brankové příležitosti neoprávněným hráčem.

V takových případech ukáže rozhodčí proviněnému červenou kartu a následně i kartu modrou. Tímto bude jasné hned na hřišti, že se jedná o zákrok nebo čin, za který bude následovat písemná zpráva (lidově odebrání registračního průkazu) a disciplinární řízení s provinilcem.

Pozor – již neplatí, že zpráva následuje za provinění v poslední minutě resp. nově posledních 30 sekundách, pokud není sám zákrok hodnocen dle výše uvedeného.

Pro zajímavost je ještě nutné uvést, že v zápasech evropských pohárů bude dle instrukce z EHF vždy po přímé červené kartě následovat i modrá karta, protože v rámci EHF se každá přímá červená karta hodnotí a je s ní tedy posílána i zpráva. To bez ohledu na to, zda šlo „pouze“ o diskvalifikaci podle pravidla 8:5, kde se zpráva nepíše (a neměla by být ani modrá karta) nebo šlo o závažnější provinění. Jedinou „samostatnou“ červenou kartou bude tedy v pohárech pouze diskvalifikace za třetí vyloučení. Divák evropských pohárů by si tedy tohoto měl být vědom – o případném disciplinárním řešení provinilce tak vlastně nebude rozhodovat rozhodčí na hřišti, ale až administrativa EHF a to u každé přímé diskvalifikace.

článek HNB k problematice nových pravidel najdete zde.
výukové video IHF k sedmi hráčům v poli moderované Ramónem Gallegem zde
výukové video IHF k modré kartě moderované Ramónem Gallegem zde.

Autor: HNB ve spolupráci s J. Opavou
Video: IHF – Education Centre