Ohlasy Jurky a Bečváře na Španělsko, Horák vyhlíží utkání s Bělorusy

Reprezentanti se bezprostředně po utkání shodli na tom, že hlavní příčinou prohry byly technické chyby a z toho plynoucí jednoduché branky pro soupeře. Tomáš Mrkva, který v brance vystřídal Martina Galiu, mezi tyčemi čaroval a navázal tak na předchozí vynikající výkony svého kolegy.