Ondřej Zdráhala: Komentář ke kandidatuře na prezidenta ČSH

Do voleb na prezidenta ČSH kandiduji s cílem vytvořit v české házené tým táhnoucí za jeden provaz. Kandiduji sám za sebe. Spekulace a nejrůznější nepravdy kolem mé kandidatury mě pouze utvrzují v tom, že mé rozhodnutí pokusit se něco změnit přichází ve správný čas. Nejsem kandidát nastrčený jednotlivci nebo skupinou, kteří chtějí svaz nepřímo ovládat a docílit skrze mě svých zájmů. Pokud dostanu důvěru volitelů, udělám vše pro to, aby se prostředí v české házené vyčistilo a vztahy se na všech úrovních narovnaly.

Jsem přesvědčen, že v tuto chvíli je post prezidenta jedinou pozicí, z níž lze ze svazu udělat transparentně fungující organizaci, která bude kooperovat s jednotlivými kluby, bude znát jasný směr a dokáže ve prospěch české házené minimalizovat individuální zájmy soupeřících jednotlivců a skupin.

K myšlence pomoci české házené i jinak než jen svými hráčskými schopnostmi v reprezentaci mě přivedly situace, které se v házené v posledních letech dějí a které jsem z pozice hráče velice intenzivně vnímal. Nad kandidaturou jsem začal uvažovat již před půl rokem a vše se urychlilo vlivem lednových událostí, které neukázaly házenou v dobrém světle.

Záměrně jsem se k těmto událostem nevyjadřoval v médiích a ze své pozice kapitána národního týmu nevydal žádné osobní prohlášení. Myslím si, že člověk se má k věcem vyjadřovat s odstupem, s klidnou hlavou a bez vyhrocených emocí. Jakákoliv moje aktivita v tomto směru by v dané chvíli rozhodně nebyla ku prospěchu české házené. To, co se v lednu stalo, jasně ukázalo, v jaké situaci se český svaz nachází. Házená je krásný, tvrdý a férový sport, který si prostě zaslouží, aby v jeho vedení stáli lidé uznávající určité hodnoty. Jsou to ty stejné hodnoty, kterých je potřeba k vítězství na hřišti. Tvrdá práce, férové jednání, kooperace a jednoznačná rozhodnutí, která vedou k jasně definovanému cíli.

Jak si představuji svůj tým

Pro prezidenta svazu bude velice důležité, s jakými lidmi bude úzce spolupracovat. Spolupráce musí být založena na vzájemné důvěře a jednotné vizi. Za mě je to vize pomoci české házené bez vlivu zájmových skupin. Proces výběru potřebuje čas. Pracuji na tom, abych ze současných kandidátů vybral ty, kteří budou s mojí vizí ztotožněni. Věřím, že se mi podaří oslovit také kandidáty nové, o nichž jsem přesvědčen, že mohou být přínosem. Nemyslím si, že by kandidát měl vstupovat do voleb se svým týmem, ale měl by být schopen vybrat ten nejlepší možný tým z lidí, kteří se do volby přihlásí.

Proč kandiduji právě já

Prezident svazu by měl být silná, vůdčí osobnost s jasně vyhraněnými názory, která bude vždy pracovat v zájmu házené jako celku a bude mít možnost získat vliv i mimo hranice české házené. Kandidát má být schopen činit rozhodnutí, jednat za sebe a být schopen převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí. Nebýt pouze nastrčenou loutkou, za kterou jedná někdo jiný, kdo chce ovládat nepřímo, bez pozornosti a odpovědnosti v případě nesprávných rozhodnutí.

V házené se pohybuji od svých 11 let a po celou dobu utvářela mou osobnost. Naučil jsem se zvládat výhry i prohry, přijímat uznání i kritiku, být otevřený, vnímat názory druhých, hrát férovou hru na hřišti i mimo něj, a to v životě i v podnikání. Především jsem se ale naučil rozhodovat sám za sebe a přijímat důsledky svého jednání. I když jste na hřišti v rámci týmové hry, rozhodnutí za vás nikdo jiný neudělá a následky si odnášíte vy. Preferuji práci v týmu, uznávám důležitost každého člena a jeho kompetence. Nové výzvy vítám a jsem ochotný pomoci bez vidiny osobního prospěchu.

Zdroj: Ondřej Zdráhala

Foto: Ondřej Zdráhala