Ondřej Zdráhala: Změny jsou nutné, pojďme se do nich společně vrhnout...

Čas před volbou do vedení Svazu české házené se pomalu krátí. Z debat a rozhovorů, které vedu s jednotlivými kluby, je cítit velká touha po změně. Nikoliv po změně, která by měla bořit doposud vybudované, ale touha po změně, která pozitivně nastaví nový směr, kam se házená může v budoucnu posunout.
Všichni víme, že změna je možná jen dlouhodobou a systematickou prací. Oceňuji, že se současnému vedení podařilo český svaz finančně stabilizovat a rozjet některé projekty, které mohou být v budoucnu přínosem a lze na nich stavět.
Pokud chceme mít házenou zpátky mezi top čtyřmi sporty v ČR s transparentním fungujícím svazem, který bude krajům i klubům oporou, pojďme se na to vrhnout...

Co chci změnit/zefektivnit:


Svaz

• manažerské řízení, funkce - odbornost - pravomoc - odpovědnost
• transparentnost ČSH vůči klubům, veřejnosti, partnerům
• zefektivnit externí komunikaci svazu ke členům ČSH, k širší veřejnosti
• zlepšit mediální prezentaci svazu k veřejnosti, potenciálním partnerům – sponzorům
• mediálně využít dílčí úspěchy české házené a úspěchy českých hráčů v zahraničí

Reprezentace

• jasné vymezení role trenér / manažer reprezentace / exekutiva a tomu odpovídající odpovědnost
• mediálně využít dílčí úspěchy české házené na mezinárodní úrovni
• větší zapojení úspěšných reprezentantů do prezentace české házené

Mládež

• mentoring / supervize při financování dotačními programy na úrovni klubů; přímá součinnost svazu s kluby při práci na těchto programech
• systémové rozšíření lokálně funkčních projektů pro mládež do dalších krajů (funkční projekt pro mládež v jednom kraji může být inspirací pro jiné kraje)
• spolupráce se školami na všech úrovních
• přímá a systematická podpora rozvoje členské základny ve spolupráci se všemi kluby, bez rozdílu významnosti a velikosti daného klubu, nastavení jasné strategie ČSH a její plnění v součinnosti s krajskými manažery a trenéry
• metodika a řešení problémů, spojených s covidem a dobou pocovidovou
• podpora trenérů na všech úrovních (stáže, školení, metodika atd.)

Rozhodčí

• zlepšení vztahu trenér - rozhodčí (zápas se vyhrává na hřišti, nikoliv mimo něj)
• transparentní nasazování rozhodčích - nový projekt automatizace nasazování rozhodčích
• podpora mladých rozhodčích ze strany svazu
• větší zapojení českých mezinárodních rozhodčích při školeních a seminářích

Extraliga a interliga

• prohloubení spolupráce ALKH se svazem
• systematická práce na zatraktivnění nejvyšších soutěží dle předem připravené strategie, kontrola v dosahování dílčích a finálních cílů
• pomoc svazu při jednání s městy (krajem) a generálními partnery jednotlivých klubů

 

Zdroj: Ondřej Zdráhala