Po Janu Schneiderovi oznámil kandidaturu na post prezidenta Českého svazu házené také Dan Novotný…

Jaké jsou zásady navrhování kandidátů do orgánů ČSH na období 2020-2024 na mimořádné Konferenci ČSH 7. 11. 2020 v Brně, a kdy budou probíhat jednotlivé krajské Konference či Exekutivy se dozvíte z přiložených souborů.

Exekutiva ČSH rozhodla dne 23. 06. 2020 v souladu se Stanovami ČSH o konání mimořádné Konference ČSH (dále jen „Konference 2020“) v termínu 07. 11. 2020 s volbou nových orgánů jako jedním z hlavních bodů programu. Exekutiva ČSH po projednání svého návrhu v Radě ČSH schválila tyto Zásady navrhování kandidátů do orgánů ČSH na období 2020-2024 (dále jen „Zásady“) a přípravu voleb Exekutivy ČSH před Konferencí 2020.

Struktura volených orgánů ČSH

Exekutiva je kolektivním statutárním orgánem ČSH; všichni členové Exekutivy nesou odpovědnost za činnost a hospodaření svazu podle příslušných zákonů ČR. Podle článku XII. Stanov tvoří Exekutivu prezident a další nejméně 4 a nejvíce 8 členů; konkrétní počet členů v tomto rozmezí určí Konference 2020. Na základě těchto Zásad jsou navrhováni pro volby na Konferenci 2020 v souladu se Stanovami ČSH kandidáti do orgánů ČSH v následující složení:

▪ prezident ČSH

▪ 3 členové Exekutivy ČSH bez portfeje

▪ člen Exekutivy odpovědný za oblast mládeže

▪ člen Exekutivy odpovědný za trenérsko-metodickou oblast

▪ člen Exekutivy odpovědný za oblast soutěží

▪ člen Exekutivy odpovědný za oblast rozvoje regionů

▪ člen Exekutivy odpovědný za oblast reprezentace

▪ 3 členové Odvolací komise

▪ 5 členů Kontrolní komise

Celé znění dokumentu ČSH: Zásady navrhování kandidátů do orgánů ČSH na období 2020-2024 na mimořádné Konferenci ČSH 7. 11. 2020 v Brně najdete ZDE. 

Přehled Konferencí nebo jednání Exekutiv KSH, na kterých budou schvalovány krajské kandidátní listiny do orgánů ČSH pro volby na mimořádné Konferenci ČSH dne 7. 11. 2020 v Brně

22. 10. 2020 v 18:00   Pražský svaz házené  - Konference

12. 10. 2020 v 18:00   Středočeský krajský svaz házené - Exekutiva

27. 10. 2020 v 17:00   Jihočeský krajský svaz házené - Exekutiva

27. 10. 2020 v 18:00   Plzeňský krajský svaz házené - Exekutiva

22. 10. 2020 v 17:00   Královehradecký krajský svaz házené - Konference

19. 10. 2020 v 18:00   Pardubický krajský svaz házené -  Exekutiva

23. 10. 2020 v 17:00   Jihomoravský krajský svaz házené - Konference

30. 10. 2020 v 16:30   Olomoucký krajský svaz házené - Konference

02. 11. 2020 v 16:30   Moravskoslezský krajský svaz házené - Konference

29. 10. 2020                Zlínský krajský svaz házené - Exekutiva

22. 10. 2020 v 17:00   Krajský svaz házené Vysočina - Exekutiva

???  neupřesněno       Karlovarský svaz házené

??? neupřesněno        Ústecký krajský svaz házené

??? neupřesněno        Liberecký krajský svaz házené