Podařilo se mi sestavit tým skutečných osobností, který mi bude velkou ctí vést, říká kandidát na prezidenta Jaroslav Chvalný

S blížícím se termínem předčasných voleb a přibývajícími jmény na listině kandidátů usilujících o post v Exekutivě Českého svazu házené se také začínají objevovat dotazy k jednotlivým členům týmu postaveného  panem Jaroslavem Chvalným. 

Jak se kandidát na prezidenta k otázkám týkajících se volebního týmu, ale i ke kontroverzním kauzám Českého svazu házené staví, se dozvíte z obsáhlého rozhovoru, který mediálnímu projektu HNB poskytl. 

Jste dva kandidáti na post prezidenta ČSH, ale s naprosto odlišnou filosofii.  Pan Kabele jde do voleb s tím, že po svém zvolení bude spolupracovat s každým, kdo z volby exekutivy vyjde. Vy kladete důraz na to, že do voleb jdete jako tým. V čem tedy vidíte základní rozdíly těchto pojetí?

Filosofii mého protikandidáta nemohu sdílet hned z několika důvodů. Nejpodstatnější je však ten, že nejsem přesvědčen o tom, že kandidatura bez funkčního týmu je model, který bez problémů dokáže vést českou házenou.  

Možná to bude znít trochu namyšleně a chvástavě, ale již jsem si tím prošel, takže vím, o čem mluvím. Mám dvanáctileté zkušenosti s řízením Českého svazu házené, několik let jsem vedl Krajský svaz, prošel jsem kompletním systém trénování, kdy jsem třicet let působil jako trenér mládeže, vyzkoušel jsem si řízení zápasů jako rozhodčí, mám zkušenosti s řízením chodu reprezentačních družstev, a i přes všechny tyto zkušenosti bych si nedovolil jít do voleb s lidmi, kteří mají odlišné vize, jiné názory a mohou mě překvapit svým přístupem.

Další věcí je fakt, že pokud mám nést zodpovědnost za budoucnost házené, potřebuji k tomu spolupracovníky, kterým naprosto důvěřuji. Potřebuji vědět, jaké jsou jejich silné, ale i slabé stránky. Na základě všech těchto atributů pak mohu efektivně poskládat tým, kterému nastavím činnost tak, abych využil nejlepších schopností každého jednotlivce.

Proč si tolik stojíte za strategií týmového ducha?

Moje zkušenosti mi říkají, že pokud mám čtyři roky řídit olympijský sport s názvem házená, tak to nemůžu dělat s někým koho neznám, o kterém nic nevím, s kým nesdílím naprosto stejné vize a nemohu mu plně důvěřovat. Koneckonců všichni voliči se mohou s celým týmem, jeho jednotlivými členy, našimi vizemi a klíčovými prioritami, seznámit na  www.spolecneprohazenou.cz. 

Já nemám nic proti panu Kabelemu, vždyť ho ani neznám. Jsem ale přesvědčen, že pokud do toho jde s minimální znalostí házenkářské problematiky, neznalostí legislativy, s okrajovými znalostmi házenkářského hnutí, k tomu v situaci, v jaké se aktuálně nacházíme, a ještě navíc chce spolupracovat s lidmi, kteří jsou pro něj velkou neznámou, je to opravdu velký experiment a troufám si říct i trochu hazard. To si už ale házená po předchozích eskapádách nemůže dovolit!

Představme si, že po vašem případném zvolení nastane situace, kdy v rámci vedení svazu budete muset udělat rozhodnutí, při němž ovšem nebudete týmově za jedno.  Říkal jste, že už nejste Chvalný, kterým jste býval. Jak tedy tuto situaci budete řešit?

Každý člověk se postupem času vyvíjí. Jsem vyzrálejší a s odstupem času si dokážu přiznat, že bych dnes některé věci řešil jinak. Pokud by se něco takového stalo (což se v normální společnosti stává), tak se v první řadě bude hledat kompromis, popř. jiné přijatelné řešení. Nicméně bych chtěl zdůraznit, že než prezident společně s exekutivou jakékoliv rozhodnutí udělá, bude ho nejprve řešit s těmi, kterých se takové rozhodnutí bude týkat – s kluby, krajskými svazy, regiony. Nemůžeme přeci z Prahy od stolu, bez znalosti všech souvislostí a důsledků rozhodovat o něčem, co se bude týkat všech, aniž je o tom informujeme a vyslechneme jejich názory. Házenkářské hnutí již dlouho trápí špatná komunikace, což je jedna z priorit, kterou musíme bezesporu zlepšit.

Znamená to tedy, že se rozjedete do krajů a klubů a budete každý nový krok řešit s nimi?

Nezapomeňte, že se stále pohybujeme v rovině „pokud budeme zvoleni...“ Pokud by se tak skutečně stalo, tak ano, budeme se snažit s kolegy z týmu vždy najít řešení, abychom byli schopni s kluby jejich problémy řešit osobně. A i tohle je jeden z důvodů, proč se chci obklopit lidmi, na které se budu moci spolehnout, přenést na ně zodpovědnost a mít jistotu, že se svého úkolu zhostí se ctí. Prezident nemůže do detailu obsáhnout všechny oblasti, které se aktuálně řeší, to není v silách ani toho nejschopnějšího z nás. Ale pokud budu mít kolem sebe tým lidí, s nimiž budeme názorově sladěni, výkonnost celého svazu se výrazně zvýší.

Každý zvolený člen Exekutivy by měl být plně informován o všech připravovaných projektech týkajících se samotného hnutí, a tak bude mít dostatek vědomostí, aby dokázal vždy zodpovědět základní otázky o směřování svazu. Nebude to tedy pouze o prezidentovi, ale znovu zdůrazňuji, o týmu, který svým vědomostním přesahem dokáže vést relevantní dialog a přenést následně jeho výsledek do konečného rozhodování vedení svazu.

Jedním z důvodů, proč zástupci házenkářského hnutí vedle Vás oslovili ještě dalšího kandidáta na post prezidenta, byla obava menších klubů z toho, že ve vašem volebním týmu jsou z převážné většiny lidé z nejvyšších soutěží a velkých klubů, kteří si budou prosazovat především věci spojené s chodem jejich klubů. Jaký pohled máte na tuto situaci vy, jako lídr vašeho volebního týmu?

Ono to není úplně pravda. Ano, velké kluby zde mají zastoupení, ovšem nechybí ani ty „malé“. Já moc neuznávám takové to politické vyvažování, malé a velké kluby, Čechy a Morava nebo muži a ženy. Já chci ty nejlepší a ti nejlepší mají dostatek zkušeností a nadhledu, aby rozhodovali ve prospěch házené jako celku.

Ale abych rozptýlil zmiňované obavy…

Všechny kluby, a to bez rozdílu, jsou pro házenou důležité a každý klub má svou roli. Takto to všichni členové našeho týmu vnímají a chápou. Velké kluby jsou důležité pro zviditelnění házené prostřednictvím nejvyšších soutěží a reprezentace. Ovšem tyto kluby nemohou žít bez těch malých. Z toho jasně vyplývá, že pokud nebudou prosperovat malé kluby, nebudou prosperovat ani ty velké. Je to prostě vzájemně propojené a naším úkolem je tu propojenost neustále zdůrazňovat a podporovat.

A pokud by to ještě nestačilo…

Nedílnou součástí týmu jsem i já, a proto si dovolím připomenout, že ten, kdo zná mě a mou činnost, ví, že mou prioritou byla vždy mládež a přesně tam osobně vidím základní úlohu klubů a regionů. Také proto si myslím, že většina pozornosti a prostředků musí jít právě do mládeže a s tím se zcela ztotožňují i všichni členové týmu bez rozdílu velikosti klubu, ke kterému přísluší. To je také důvod, proč jsem tyto házenkářské osobnosti vybíral. Ale samozřejmě platí, že kdo si bude chtít najít chybu na jednotlivých členech týmu, vždy nějakou najde, přeci jen jsme pouze lidé.

S tím se nedá neztotožnit, přesto ale některé členy vašeho týmu provází kontraverzní kauzy, nad kterými se někteří členové házenkářského hnutí pozastavují.

Osobně bych si dovolil použitému slovu „kauzy“ oponovat. Pohybujeme se v období těsně před volbami a v rámci předvolební rétoriky se kdosi (my si dovolíme tvrdit, že víme, o koho se jedná) snaží uměle rozvířit nějaké vlastní konstrukce a vytvářet pseudo kauzy. Ty mají jediný cíl, “hodit“ alespoň trochu bláta na kandidáty resp. protikandidáty.

Ano, hodně lidí z našeho týmu ve vedení Českého svazu házené již pracovalo. Ale je nutné uvést na pravou míru také fakt, že pokud jste členem vedení jakéhokoliv organizace, přijde situace, kdy uděláte nebo musíte udělat rozhodnutí, kterým se jednoduše z logiky lidského chápání nemůžete zalíbit všem, a dokonce můžete i někoho poškodit. Tomu se prostě nevyhnete.

Reálně to v našem případě vypadá asi tak, že například pan Kabele je pro házenou list čistého nepopsaného papíru, protože dosud žádné takové rozhodnutí v rámci házené ještě udělat nemusel. Pokud by byl ovšem zvolen, že by se v této situaci ocitl, je takřka jisté.

Ale vraťme se k vaší otázce. Náš tým poctivě objíždí veškeré krajské konference či Exekutivy a snaží se trpělivě odpovídat na všechny otázky, které zástupci klubů pokládají, včetně těch, jak říkáte kontraverzních. Neschováváme se před žádným dotazem položeným konkrétním člověkem, ale nechtějte po mě, abych reagoval na kdejaké anonymní bláboly s životností několika minut či hodin, zjevících se kdesi na internetu.

Ale znáte to, kdo chce psa bít, hůl si vždy najde…

Zůstaneme-li u ožehavých témat současnosti, nedá se nezeptat, jak se vy osobně stavíte k současnému problému kontroverzního prodeje marketingových práv, kterému možná nevědomě členové současné Exekutivy přihlíželi?

Prodej marketingových práv svazu, tedy toho nejcennějšího, co jakýkoliv sportovní svaz vlastní, se jeví jako obrovský kostlivec, který bude nové vedení, bez ohledu na to, kdo bude zvolen, strašit hodně intenzivně. K celé problematice se v tuto chvíli mohu vyjádřit zatím jen velmi okrajově, protože nevím, jaké je právní pozadí celé situace. Pro náš tým je samozřejmě klíčovou prioritou, aby Český svaz házené byl opět držitelem práv a mohl s nimi znovu nakládat tak, jak nejlépe uzná za vhodné, což v současnou dobu možné pravděpodobně není. V případě našeho zvolení okamžitě zanalyzujeme celou situaci a vyvodíme z ní patřičné důsledky, které povedou k objasnění a nápravě vzniklých problémů.

Nemůžu ovšem v této situaci nezdůraznit fakt, že mě velmi překvapuje, navíc vzhledem k intenzitě, s jakou kauza rezonuje celým hnutím, že nikdo ze stávající Exekutivy, ač má nyní díky Krajským konferencím a otevřeným jednáním krajských Exekutiv zcela ideální příležitost vše vysvětlit, nejezdí do regionů a nesnaží se objasnit, co se vlastně stalo, co je k tomuto rozhodnutí vedlo a jaké se dělají kroky k nápravě.

Myslíte si, že právě tito lidé by měli znovu kandidovat do svých funkcí, když dopustili a nepřímo sledovali situace, které doslova odváděly finance z házenkářského hnutí? Myslím tím nejen prodej práv, ale třeba i akci Hvězdy pro Legendy na Štvanici.

Opět to mohu posuzovat pouze zvenčí. Ale na základě svých zkušeností a dostupných informací jsem si udělal následující obrázek: nikdo za nic nemůže, nikdo nepochybil, za všechno můžou jiní. A tak se všechno bude řešit pravděpodobně právní cestou, na konci které (možná) bude stanovena konkrétní odpovědnost lidí, kteří produkt házená řídili.

Z mého pohledu se jedná o totální selhání celé Exekutivy, která neměla nastavené kontrolní mechanismy, aby k tomu, co se stalo, nemohlo dojít.

A místo toho, aby současná Exekutiva celou situaci vysvětlovala, mlčí a na Krajských konferencích se objevují odstoupivší prezident Bendl a odvolaný jednatel Sviták, kteří již nemají zcela žádné pravomoci něco vysvětlovat. Je tedy s o to větším podivem, že někteří stávající členové Exekutivy, kteří jsou s tak závažnou kauzou spojeni, našli znovu „odvahu“ ke kandidatuře v nadcházejících předčasných volbách.

Vzkážete něco házenkářskému hnutí na závěr našeho rozhovoru?

Byl bych rád, kdyby se konference zúčastnil co nejvyšší počet zástupců klubů a každý z nich vyjádřil svůj názor a podporu svým kandidátům. Mějte na paměti, že právě teď se rozhoduje o dalším osudu celé české házené a to rozhodně není věc, kterou bychom měli opomíjet!

 

Autor: Hana Kaczkowská/HNB

Foto: Volbaní konference ČSH