Představujeme Regionální házenkářské centrum Zubří

Už v období české házené se v oddílu HC Zubří příkladně pracovalo s mládeží. Dokladem toho je fakt, že kádr pozdějšího ligového celku tvořili hráči, kteří v roce 1956 získali pro Zubří hrdý titul přeborníka ČSR staršího dorostu. Po přechodu k mezinárodní házené se s žáky a dorostem začalo pracovat hned v roce 1960. Důkazem dobré práce s výchovou mládeže HC Zubří je i několikanásobný zisk titulu Mistra nejvyšší mužské házenkářské soutěže a při pohledu do minulosti nesmíme opomenout ani fakt účasti v Poháru EHF a v PMEZ.

Dnešní podobu výchovy mladých házenkářů HC Zubří nám představí šéftrenér RHC Zubří Josef Mazáč. 

Josefe, můžete ve zkratce představit RHC Zubří?

Status RHC ke klubu patří od roku 2015. Od prvopočátku je snaha rozšířit členskou základnu za pomocí ukázkových hodin v okolních základních školách, provádět otevřené tréninkové jednotky, spolupracovat se všemi kluby napříč Zlínského kraje, kdy je nastavován jednotný koncept dle potřeb ČSH, účastnit se mezinárodních turnajů s hráči, kteří ve svých klubech tyto podmínky nemají. Osobně jsem u tohoto projektu od roku 2017, kdy se snažíme společně s dalšími trenéry v klubu zlepšovat zažité věci, které nastartovali trenéři přede mnou.

Kolik dětí vaše centrum navštěvuje a aktivně se zapojuje?

Konkrétní, co se počtu dětí týče být nejde, jelikož sdružujeme hráče od roku narození 2004 až po hráče rok narození 2007. Tito hráči se různě mění podle toho, pro jaké ročníky je připravený mini kemp, popřípadě otevřená tréninková jednotka. 

Kolik trenérů je do projektu RHC ve vašem klubu zapojeno aktivně?

Do projektu RHC se zapojuje více než deset trenérů. Jedná se o trenéry od mini žáků až po muže HC Robe Zubří. Opomenout nesmíme ani extraligové hráče HC Robe Zubří, kteří při tréninkových jednotkách úzce spolupracují a podílejí se na sestavení konceptu jednotlivých tréninků anebo při školení na trenérských seminářích.

Jaké kluby z regionu k vám náleží a kolik z nich aktivně RHC využívá?

RHC Zubří se snaží spolupracovat se všemi chlapeckými oddíly v kraji. Jedná se o Rožnov p. Radhoštěm, Vsetín, Zlín, Napajedla, Holešov, Uherské Hradiště a Bystřice pod Hostýnem. Pravidelně se daří spolupráce se Vsetínem, který aktivně využívá potřeby trenéra RHC. Mým přáním je navázat bližší spolupráci s Uherským Hradištěm, Napajedly a Rožnovem pod Radhoštěm, kde kluboví trenéři začínají komunikovat a plánovat jednotlivé návštěvy v jejich klubu. S trenéry bude jen potřeba nastavit dlouhodobý koncept, ale věřím, že jsme na správné cestě. Samozřejmě je mým přáním navázat tuto spolupráci i s ostatními trenéry klubů, které jsem nejmenoval.

Probíhá spolupráce i s jinými RHC, pokud ano, jaká?

Téměř rok už spolupracujeme s RHC Velka Bystřice, se kterým jsme se na konci srpna 2018 zúčastnili mezinárodního turnaje v maďarské Tatabanyi. Od letošního ledna jsme spolupráci rozšířili o RHC DHK Olomouc, kdy se snažíme dělat „tematické“ dvou denní kempy. Jedná so o sdružení více jak 20 hráčů / hráček na jednom místě s individuálním přístupem a s trenérskými lektory, se kterými se běžně nemají možnost potkat. Například s Jiřím Mikou trenérem TCM Zubří anebo Dušanem Polozem, trenérem mužů HC Robe Zubří. Jako ukončení sezóny 2018/2019 se společně s RHC Velká Bystřice zúčastníme mezinárodního turnaje ve francouzském městě Nantes. Patronem tohoto turnaje je makedonský reprezentant a hráč domácího HBC Nantes Kyryl Lazarov.

Zapojujete se i do projektu Školní ligy? Vedete v rámci RHC házenkářské kroužky?

Do projektu Školní ligy se zapojuji ukázkovými hodinami na školách, které spadají pod náš klub. Jedná se o pět Základních škol, kdy ukázkové hodiny jsou směřovány pro děti od první do čtvrté třídy. Dále je pro děti od první do čtvrté třídy každý týden organizován kroužek pohybových her v nedaleké Zašové.

Jaké akce v rámci RHC pořádáte a do jakých se mimo RHC zapojujete?

Na začátku sezóny proběhly v Zubří trenérské semináře, kdy jsme se snažili využít služeb zkušených trenérů, kteří v klubu působí. Jedním z přednášejících byl trenér TCM Zubří Jiří Mika a trenér mužů Dušan Poloz. Dále se pravidelně účastníme mezinárodních turnajů v Rakousku, Maďarsku a Slovensku. Mimo RHC se zapojuji jako trenér do Žákovské ligy, kdy vidím napříč celou republikou stav hráčů v jednotlivých oddílech. Z mého pohledu si myslím, že by bylo dobré se nad celým projektem ŽL zamyslet a pokusit se ho modernizovat.

Jak často probíhají tréninky RHC?

Informovali jsme všechny kluby o termínech, kdy máme každé pondělí připravenu otevřenou tréninkovou jednotku pro hráče rok narození 2005 až 2006. Každý čtvrtek pak patří otevřená tréninková jednotka hráčům rok narození 2004.

Jak spolupracují jednotlivé kluby vašeho regionu?

Kdo má zájem - spolupracuje.  Situace se lepší už jen tím, že při pořádání tematických tréninků pro nominované hráče Zlínského kraje nejezdí všichni jen do Zubří, ale snažíme se domluvit s oddíly na tom, abychom mohli tyto tematické tréninky provádět přímo v oddílech. Dříve tomu tak nebylo, ale jsme na dobré cestě, již jsme absolvovali tematické tréninky v Uherské Hradišti a ve Zlíně!

Co je dle vás hlavním přínosem pro hráče, kteří se účastní akcí RHC?

Jednoznačně individuální přístup k hráčům a konfrontace šikovných hráčů na jednom tréninku či mini kempu. Při pořádání RHC akce v Zubří se snažíme, aby jeden trenér měl na starosti maximálně 5 až 6 hráčů a těm se mohl plně věnovat. Většinou se jedná o trenéry HC Zubří s nejvyšší licencí nebo extraligové hráče, kteří předávají své zkušenosti hráčům ze všech oddílů Zlínského kraje.

Jaké jsou ohlasy hráčů a rodičů na Regionální házenkářská centra?

Ohlasy od hráčů jsou pozitivní, a to zejména z posledních akcí, které jsme uspořádali společně s RHC Velká Bystřice a RHC DHK Olomouc. Také ohlasy od hráčů, kteří se zúčastňují jednotlivých mini kempů v rámci Zlínského kraje jsou pozitivní. S rodiči je to myslím podobné.

Jsou podle vás Regionální házenkářská centra přínosem, co od nich očekáváte do dalších let?

Odpověď na tuto otázku by bylo možné popsat hned z několika stran. Ve stručnosti jsou RHC přínosem třeba už jen v tom, že pomáhají zejména v klubech, kde se trenéři trénování věnují ve svém volném čase, po práci a nemají až takové časové možnosti se účastnit dvoudenních trenérských seminářů a zvyšování trenérských licencí atd. Právě v tuto chvíli bychom tu měli být my, trenéři RHC, abychom nabrané informace předávali dále do klubů a komunikovali s trenéry o tom, jak s mládeží aktuálně pracovat.

Máte ve vašem RHC individuální hráče, ve kterých je už teď vidět potenciál budoucího reprezentanta?

V každém hráči, který se dostane do nějaké skupiny nominovaných hráčů je nutno vidět potencionálního reprezentanta! Jen záleží na tom, jak ten konkrétní hráč se svými možnostmi naloží a jak se ke všem těm informacím, které získává, postaví. V tomto věku, kdy přechází z žákovské kategorie do dorostenců jsou hráči teprve na začátku a cesta do reprezentace je daleká, ale ne nesplnitelná!

Vaše osobní přání - sen, který si chcete v rámci házené splnit?

Můj osobní sen si s dovolením nechám pro sebe. :-) Měl bych ale přání, které se týká projektu RHC. Tento projekt je potřeba udržet, více komunikovat s trenéry napříč oddíly, nemyslím tím jen ve Zlínském kraji, ale v rámci všech krajů v celé republice. Zkušenosti s tímto projektem už máme a teď je potřeba jen dolaďovat, zlepšovat vše tak, abychom se posouvali dál jako celek, a ne jako jednotlivci.

 

Zdroj: HNB

Foto: Archiv RHC Zubří

 

ČLÁNKY ROČNÍKU 2018/2019 SPONZORUJÍ