Představujeme RHC Karviná

Dalším klubem, kde se nachází jedno ze sedmnácti českých Regionálních házenkářských center je Karviná. Pojďme si toto RHC, které je zaměřeno na chlapeckou složku, představit na našem webu HNB.

Historie karvinského klubu se datuje k roku 1955, kdy byl založen a záhy se dostal mezi českou házenkářskou špičku. Od roku 1990 se Karviná stala celkem 11x mistrem České republiky a několik sezón strávili karvinští hráči v Lize mistrů. Z Karviné se také mnoho házenkářů dostalo do reprezentace, kde jsou (nebo byli) její nedílnou součástí.

Šéftrenérkou házenkářské centra je zde paní Jana Hajžmanová. Paní Hajžmanová je v házené takovou "bílou vránou". Je jednou z mála žen, jenž je špičkovou trenérkou. Trénování mládeže se věnuje úctihodných 48 let! Do roku 1983 trénovala děvčata z klubu Kovona Karviná. Poté přešla k trénování chlapců. Mnoho let strávila i u reprezentace. Od roku 2006 - 2010 byla hlavní vedoucí kempu Olympijských nadějí. Předtím trávila osm let na různých pozicích v týmu české reprezentace kadetů a čtyři roky u dorosteneckého reprezentačního celku.

Paní Hajžmanová, můžete ve zkratce představit vaše RHC?

Naše RHC Karviná má za úkol plnit roli regionálního garanta a mentora jednotné tréninkové koncepce a řídit práci klubů a škol ve svém okolí. Je zaměřeno na chlapeckou složku.  Pořádáme otevřené tréninkové jednotky (OTJ), kempy a semináře pro trenéry, mapujeme hráče a talenty v kraji a zajišťujeme jejich soustavný, všestranný a cílený rozvoj směrem k reprezentacím. Úzce spolupracuje s kluby a trenéry ve svém okolí (regionu) a dle potřeby spolupracujeme s trenéry reprezentací odpovídající věkové kategorii. Otevřenost a dostupnost systému RHC, mohou využívat hráči/hráčky a trenéři/trenérky ze všech klubů.

Kolik dětí vaše centrum navštěvuje a aktivně se zapojuje?

Naše otevřené tréninkové jednotky starších žáků navštěvuje cca 35-55 hráčů a hráček, u mladších žáků je to cca 20-30 hráčů a hráček na jednu TJ. Ve výběru RHC Karviná starších žáků máme na kempech cca 30-35 hráčů a na sedmidenní zimní nebo letní kempy jezdí cca 45-60 hráčů.

Kolik trenérů je do projektu RHC ve vašem klubu zapojeno aktivně?

Do projektu RHC jsou zapojeni všichni trenéři HCB Karviná, velmi aktivně se na projektu podílejí i hráči extraligového družstva mužů HCB Karviná, současní nebo bývalí reprezentanti ČR (Michal Brůna, Martin Galia, Nemanja Marjanovič, Dominik Solák, Jan Užek, Matěj Natl, Roman Farář). Zapojují se i trenéři spolupracujících klubů.

Jaké kluby z regionu k vám náleží a kolik z nich aktivně RHC využívá?

Protože v Moravskoslezském kraji je ještě jedno RHC Frýdek Místek, došlo k dohodě a „rozdělení“ klubů pro spolupráci pro jednotlivá RHC. My nejvíce spolupracujeme se Sokolem Krmelín, KH Kopřivnice, Sokolem Klimkovice a Třincem, dále k nám patří HC Hlučín a Opava, zapojuje se i Sokol Ostrava. Na OTJ jezdí k nám i dívčí kluby Ostrava Zábřeh, Sokol Karviná a Bohumín.

Probíhá spolupráce i s jinými RHC? Pokud ano, jaká?

Úzce spolupracujeme s RHC Frýdek Místek, RHC Velká Bystřice, RHC Zubří, RHC Nové Veselí, RHC Brno, s kterými máme společné kontrolní turnaje. S trenéry máme výborné vztahy, domluvíme se na systému hry v turnaji a vyměňujeme si názory na práci v RHC. Dále velmi dobrá spolupráce je s dívčím RHC Poruba a RHC Frýdkem Místkem, kdy společně jezdíme na mezinárodní turnaje, jako jsou Světové hry mládeže v rakouském Klágenfurtu nebo slovinský Eurofest v Koperu. Společně s RHC Frýdek Místek jezdíme na mezinárodní turnaj ve slovenské Stupavě a již třetím rokem jsme účastníky projektu Moravskoslezského kraje pod názvem Česko-slovensko-polská liga.

Zapojujete se i do projektu Školní ligy, anebo vedete v rámci RHC házenkářské kroužky?

RHC je garantem Karvinské školní ligy 4+1, pořádáme pro děti 2-3-4-5.třídy cca 6 turnajů za rok. Zapojeno je cca 200 dětí. Každé hrající dítě na turnaji je odměněno sladkostmi a na konci celého ročníku obdrží každá zúčastněná škola pohár. Zapojujeme se do projektu Novinářský kalamář i Pohár ministra. V rámci RHC pořádáme v hale co 14 dní cvičení dětí mateřských školek. Zapojeno je celkem 9 karvinských MŠ (cca 300 dětí) s návazností na kroužky házené na třech ZŠ v Karviné pro 1-2-3.třídy. Dětem mateřských školek se věnují na hale extraligoví hráči HCB Karviná a kroužky házená na školách vedou mladí extraligoví hráči HCB s trenérskou licencí C.

Jaké akce v rámci RHC pořádáte a do jakých se mimo RHC zapojujete? (Kemp nadějí atd...)?

Od roku 1995 se pravidelně zúčastňuji Kempu házenkářských nadějí (chlapecká složka) a jako ostatní trenéři z RHC Poruba a RHC Frýdku Místku jsem členkou Komise mládeže při MSKSH. V rámci RHC pořádáme 2x měsíčně OTJ pro starší žactvo a 2x měsíčně pro mladší žactvo. Dvakrát v roce jednodenní kempy zvlášť pro mladší a zvlášť pro starší žactvo. Zimní a letní sedmidenní Kempy v horách (Komorní Lhotka), 2x ročně semináře pro trenéry pod názvem „Trénujeme mládež“, které vedli např.lektoři PeaDr. Rastislav Trtík, reprezentant ČR Martin Galia, Janka Kolatková – trenérka TRX-Gunex cvičení nebo Mgr.Eva Paříková-fyzioterapeut Sportovní medicíny Ostrava.

Jak často probíhají tréninky RHC?

Pravidelně co 14 dní jsou Otevřené tréninkové jednotky pro mladší a co 14 dní pro starší žactvo a trvají dvě hodiny.  Hodně se věnujeme všeobecné pohybové průpravě, koordinaci, manipulaci s míčem (s 2 míči najednou), herním činnostem a různým průpravným hrám. Na zimním nebo letním kempu na horách máme třífázové tréninky, dopolední a odpolední trénink trvá 90 minut a poslední, večerní trvá 40 minut. Využíváme v zimě i v létě venkovní prostory, máme k dispozici bazén (v létě), solnou jeskyni a halu. Trénink je zaměřen na kondiční přípravu, koordinaci, herní činnosti atd. Jednou za měsíc pořádáme kempy výběru RHC (2 hodiny). Věnujeme velkou pozornost HČJ, útočným i obranným systémům a přechodu do rychlého útoku.

Jak spolupracují jednotlivé kluby vašeho regionu?

S kluby je spolupráce velmi dobrá, prozatím nevím o žádné negativní reakci, alespoň s těmi, kteří na akce RHC hráče přivezou nebo posílají. Trenéři jednotlivých klubů jsou o akcích RHC dopředu informováni. Plán akcí RHC Karviná je zveřejněn i na stránkách Moravskoslezského házenkářského svazu a navíc před samostatnou akcí, posílám na kluby, rodičům a hráčům pozvánky. Někteří trenéři se rádi zapojí do tréninku, ale někteří si cvičení raději natáčejí a potom cvičení praktikují na vlastním tréninku, což je jenom dobře.

Co je dle vás hlavním přínosem pro hráče/hráčky, které se účastní RHC akcí?

Těch přínosů je spousta. Více tréninků, nové tréninkové metody, jiná cvičení i jejich intenzita, zlepšení herních dovedností, srovnávání se s ostatními hráči i větší motivace chuť trénovat. Učí se disciplíně a vědění, že svůj herní výkon musí podřídit kolektivu. Akce na RHC jim také pomáhá uvědomit si, co vlastně od tohoto sportu mají čekat a co mu musí také dávat. V neposlední řadě se vytváří mezi hráči i mnoho nových kamarádských vztahů.

Jaké jsou ohlasy od hráčů/hráček a také rodičů na RHC?

Podle pravidelné účasti hráčů na akcí RHC vím, že se kluci k nám rádi vracejí. Hráči nebo rodiče se i sami informují, kdy je další akce, trénink, kemp atd. Dokonce na Otevřené tréninkové jednotky a Kempy jezdí k nám hráči ze Slovenska (Martin, Kysucké Nové Město, Bojnice) a jejich trenéři se rádi zúčastňují seminářů pro trenéry, které RHC pořádá.

Jaká je propojenost RHC např. s TCM a potažmo s reprezentací?

Nejbližší TCM je ve Frýdku Místku, takže propojenost RHC Karviná s TCM není prakticky žádná. V HCB Karviná jsou však jedny z nejlepších tréninkových podmínek pro výkonnostní růst mladších i starších dorostenců. Největším přínosem pro ně je kvalitní tréninkový proces. O hráče se starají kvalitní trenéři (Hudeček, Godal) + dva kondiční trenéři. Absolvují 5 tréninkových jednotek týdně v hale, kdykoliv mohou využít posilovnu, videotechniku, kvalitní regeneracii lékařské zabezpečení. Hráči dostávají vitamíny a mají i větší možnost konfrontace se zahraničními družstvy (Polsko, Slovensko). Největší talenti staršího dorostu jsou začleňování do extraligového družstva mužů (Růža, Noworyta, Zamarski). Další výhodou v Karviné a okolí je široká škála středních škol (Gymnázium, Obchodní akademie, SPŠ, Zdravotní škola, střední škola Dakol a SŠTaS Karviná) a hlavně malé vzdálenosti mezi nimi, výborná spolupráce s řediteli škol, uvolňování žáků z výuky, možnost ubytování přespolních hráčů a zajištění lázeňské péče v lázních Darkov. S trenéry reprezentací se vidím na worschopech, repre akcích a atd.

Jsou podle vás regionální házenkářská centra přínosem, co od nich očekáváte do dalších let?

Ano, jsou velkým přínosem. Je radost a odměna pro každého trenéra vidět absolventa RHC v reprezentačním dresu ČR. Je to sice dlouhodobý proces, ale o to krásnější. Je potěšitelné, že trenéři v klubech spolupracují, sice ne všichni, jen ti, kteří pochopili, že RHC jim neublíží a chce hlavně jejich hráčům pomoci. Do dalších let bych zachovala současný model, ale nebylo by na škodu možná opět zřídit i házenkářské sportovní třídy na základních školách. Práci v RHC by vylepšila i jednotná metodika a více možností konfrontace mezi jednotlivými RHC (turnaje).

Máte ve vašem RHC individuální hráče/hráčky, ve kterých je už teď vidět potenciál budoucího reprezentanta?

Na to je ještě brzy. Ano, jsou v RHC moc šikovní kluci, ale nikdy nevíte, kterým směrem se vydají a jak se svým talentem naloží. Protože talent jen nestačí. „Talent podle mě je jen 1% úspěchu a 99% dřiny“. Snad to takhle tito hráči do budoucna pochopí a jednou je uvidíme v reprezentačním dresu. Moc bych jim to přála.

Vaše osobní přání - sen, který si chcete v rámci házené splnit?

Trénuji mládež 48 let, sny už mám za sebou. Práce se mi stála koníčkem. Zažila jsem v házené hodně hezkých chvil, mám mezi trenéry spoustu kamarádů. Spousty kluků mi prošlo rukama, hodně jich obléklo nebo dodnes obléká reprezentační dres. Byl by to dlouhý seznam, ale jen namátkou: Roman Farář, Tomáš Heinz, Michal Brůna, Martin Galia, Tomáš Mrkva, Pavel Horák, Marek Vančo, Artur Adamík, Jan Užek, Libor Hanich, Radim Chudoba, Marek Monczka, Dominik Solák. Je to moc hezké vědět, že vaše práce má smysl. Přeji tento krásný pocit všem trenérům.

 

Zdroj: HNB

Foto: Archiv Jana Hajžmanová

 

ČLÁNKY ROČNÍKU 2018/2019 SPONZORUJÍ