Táhněme za jeden provaz a své síly napínejme k práci pro házenou, říká kandidát do Exekutivy Tomáš Augustýn

Do mimořádné Volební konference zbývají necelé dva týdny. Kandidátní listina se na pozicích kandidátů do Exekutivy rozrostla o jméno Tomáše Augustýna, který své rozhodnutí o kandidatuře objasňuje v rozhovoru níže.  

Co vedlo k rozhodnutí kandidovat v předčasných volbách 2021 a pokusit se tak znovu vrátit do vedení ČSH? Za jaký klub kandidujete?

Motivace se nehledala těžko. V exekutivě jsem již dříve působil, po své rezignaci jsem sice nějakou dobu neměl chuť se opět podobně angažovat, ale když se člověk pohybuje dennodenně na hale a kolem házené, tak chuť českou házenou posouvat zase rychle přišla. Také mne potěšilo, že jsem byl znovu osloven svým klubem TJ Sokol Nové Veselí, který mne následně nominoval.

Předpokládám, že budete znovu kandidovat za oblast mládeže, je to tak?

Není to tak, pokud se bude volit po jednotlivých gescích, tak jsem navržen na trenérsko-metodickou komisi. Ač jsem byl v minulosti v exekutivě za mládež, k trenérsko-metodické komisi jsem měl vždy blízko. Jsem držitelem trenérské licence A, mám vystudovaný doktorský program kinantropologie (navazující program v oblasti tělesné výchovy a sportu), za komisi mládeže jsme pořádali každoročně konference mládeže, školím trenéry licence C a v poslední době se pohybuji čím dál víc v talentované mládeži, rozjíždíme házenou v Novém Městě na Moravě, kde je moje role mimo jiné hledat nové trenéry a předávat jim trenérské know-how. I proto jsem byl navržen pro oblast trenérsko-metodickou. Nicméně mám výrazný přesah k mládeži, k rozvoji házené a k mládežnickým reprezentacím. To je také jeden z důvodů, proč preferuji, aby se nekandidovalo do exekutivy za jednotlivé gesce, ale aby se volil prezident a x členů exekutivy, kteří si poté rozdělí kompetence.

Je dle Vašeho názoru trenérsko-metodická oblast dobře nastavena, anebo v případě Vašeho zvolení bude potřeba jednat o určitých změnách?

Současný stav je slušný, ale musíme věci dotahovat a posouvat dál. Udělal se kus práce ve vytvoření svazové metodiky, ale do mnoha oddílů se metodika vůbec nedostala a nemohou s ní pracovat. Velký potenciál vidím v krajských trenérech, kteří by právě tuto metodiku měli šířit. Je potřeba cílit i na malé oddíly, kde trenéři potřebují nejvíc pomoci a zároveň jsou v nich talentovaní hráči, kteří ale bez kvalitních trenérů svůj talent nemohou projevit.

Druhou oblastí je elektronický portál pro trenéry, kde by měli možnost najít přehledně a strukturovaně cvičení, sloužil by také jako trenérský deník (vedení docházky, evidence tréninku, vyhodnocování ukazatelů), diskuzní platforma atd. V dalším kroku by tento portál mohl sloužit obdobně i hráčům. Věřím, že by to byl jeden z kroků, jak podporovat v našich členech sounáležitost k našemu krásnému sportu.

Chci také prohloubit spolupráci s blízkými zeměmi, podpořit trenéry, kteří chtějí vyjíždět do zahraničí na semináře nebo stáže a nasbírané poznatky následně u nás dále šířit.

Je potřeba také pracovat na popularizaci házené a na tom spolupracovat s dalšími subjekty, se kterými si můžeme vzájemně pomoci – Česká televize, Český olympijský výbor, Asociace školních sportovních klubů, MŠMT a další.

Určitě z hnutí zazní názor typu: „Proč volit lidi, kteří už to jednou vzdali?“. Vy jste v roce 2017 rezignoval, stejně jako pan Michal Barda a Dan Novotný, kteří si také přestali rozumět s tehdejším prezidentem panem Bendlem. V tuto chvíli máme kandidátů na pozici prezidenta hned několik, s kým si dokážete představit úspěšnou spolupráci?

Rezignace vždy může vypadat, jako že se vzdáváte. Za mojí rezignací stála tehdejší situace, kdy se řešilo odstoupení prezidenta Bendla. Na jednáních jsme několik měsíců řešili jen různé „kauzy“ místo toho, abychom řešili rozvoj házené. Zároveň situace byla velmi nepřehledná a nemohl jsem nést odpovědnost za něco, nad čím jsem neměl kontrolu.

Nyní kandiduji sám za sebe a jsem připraven spolupracovat s každým, kdo dostane od našeho hnutí důvěru svaz vést.

V hnutí se již několik let pořád dokola diskutuje téma špatné komunikace. S tím se pojí i současné diskuse o tom, zda volit celý tým lidí, či vyslyšet názor volitelů a pokusit se postavit tým až z lidí, kteří z voleb vzejdou, narážím tím na výzvu o spolupráci, která vzešla od kandidáta Dana Novotného a podpořilo ji již několik dalších lidí, kteří budou zasahovat do předčasných voleb 2021. Jaký názor na takovou spolupráci máte Vy?

Po zkušenosti s mým předchozím působením v exekutivě jsem přesvědčen, že týmy nemohou fungovat. Nemají dostatečnou dynamiku, je potřeba konfrontace názorů, ale bez bližších osobních vztahů. Týmy vedou k tomu, že členové navzájem souhlasí jeden s druhým už na základě principu jedné party.

Prezident má být volen přímo valnou hromadou. Pak by měla následovat volba několika členů exekutivy, kam budou moci kandidovat i neúspěšní kandidáti na prezidenta. Pokud máme silné osobnosti, je třeba využívat jejich potenciál a v našem hnutí potřebujeme spolupráci, nikoliv boj o moc a dělení našeho hnutí na Hapkovce, Schneiderovce a Zdráhalovce. Ať vyhraje ten nebo ten, měli bychom všichni pracovat na tom, abychom naši házenou posouvali vpřed.

V rámci Volební konference se bude 13. března řešit téma volebního řádu. Jaký máte názor a k čemu se spíše přikláníte… Zvolit prezidenta + 5 a více členů Exekutivy odpovědných za jednotlivé oblasti, anebo zvolit prezidenta a z kandidátů do Exekutivy vybrat odborníky, kteří by měli přesah do různých oblastí?

Jednoznačně jsem pro variantu zvolit přímo prezidenta a následně 6 lidí do exekutivy, kteří si poté rozdělí kompetence. Rozdělení předem jen prohlubuje zaškatulkování těchto lidí a soustředění se daného člověka jen na svou oblast. My ale potřebujeme kritickou diskuzi nad každým bodem jednání, proto tito lidé musí mít výrazný přesah.

Je něco, co byste chtěl ještě před volbami hnutí vzkázat?

Česká házená na tom není vůbec tak špatně, jak si mnozí myslí nebo jak by se mohlo z půtek kolem vedení svazu zdát. Máme v hnutí spoustu schopných lidí, po hřištích nám běhá množství šikovných dětí a o budoucnost se nebojím. Házená je díky postupnému navyšování profesionality v hnutí (jak od svazu v podobě krajských trenérů a manažerů, tak v oddílech) na vzestupu. Jediné, co nás může položit, je nesmyslná vzájemná zášť mezi lidmi, oddíly nebo regiony. K novému vedení buďme kritičtí, ale konstruktivní. Táhněme za jeden provaz a své síly napínejme k práci pro házenou.

 

Zdroj:HNB

Foto: Tomáš Augustýn