Tomáš Augustýn rezignoval na post člena Exekutivy ČSH

Ač je tomu již týden, stále ještě vedení ČSH na svých webových stránkách neinformovalo o rezignaci v pořadí již třetího člena Exekutivy. Po panu Michalu Bardovi a Danielu Novotném Exekutivu ČSH opustil předseda Komise mládeže Tomáš Augustýn, který našim webovým stránkám poskytl rozhovor.

V minulém týdnu jste rezignoval na post člena Exekutivy ČSH, kde jste zastával funkci předsedy Komise mládeže. Co vás k tomuto kroku vedlo?

O rezignaci jsem uvažoval již dříve, důvody se postupně střádaly a tím hlavním pro mne bylo rozhodnutí o termínu konference až v červnu 2018. Pokud odstupuje prezident k 31. lednu, budeme takto téměř pět měsíců bez prezidenta, navíc není jasně vyřešen ani post generálního sekretáře. Proto jsem chtěl volební konferenci již v lednu, aby na sebe současný a nově zvolený prezident plynule navázali. Březnový termín navržený Radou pro mne byl stále ještě akceptovatelný, červnový však nikoliv.

Dá se tedy říci, že jste nebyl spokojen s komunikací uvnitř vedení ČSH?

Odpovědět na tuto otázku asi úplně neumím. Komunikace je vždy záležitostí obou komunikujících stran. Komunikace s kolegy z exekutivy fungovala, s někým si vždy samozřejmě rozumíte více, s někým méně. Komunikace mezi mnou a prezidentem svazu nefungovala dobře.

Nejste prvním členem Exekutivy, který od vedení ČSH prezidentem Radkem Bendlem rezignoval. Odešli také pan Michal Barda a Dan Novotný. V čem je podle vás ten hlavní problém?

Nemohu hovořit za zmiňované dva kolegy. Cítím, že je velká disproporce mezi tím, za co jako členové exekutivy zodpovídáme a ručíme (celým svým majetkem) a tím, jak dokážeme veškerou agendu ovlivňovat a jakou nad ní máme kontrolu. Některá rozhodnutí, včetně finančních záležitostí, jdou zcela mimo nás.

Jak jste byl spokojen s prací Exekutivy jako celku?

Působili jsme s většinou kolegů společně dva roky. Na začátku období byla velká chuť do práce a snaha komunikovat na všechny strany. Postupně jsme se dostali do jakési rutiny a bubliny, možná jsme pak přestali vnímat běžné problémy v našem hnutí. Pokud bych si mohl dovolit hodnotit práci ostatních, musím říct, že většina byla velmi silná ve své agendě a v jednotlivých sekcích byl odveden velký kus práce. Co se nám však nedařilo, bylo řešení společných problémů.

V házenkářském hnutí se v poslední době řeší téma akce „Hvězdy pro legendy“. Pro českého fanouška to byla bezesporu skvělá akce, kdy měli možnost reálně v Praze vidět světové hráče. Ráda bych ale znala váš osobní názor na tuto akci v poměru ceny a přínosu házenkářskému hnutí…

Tvářit se po bitvě jako generál je jednoduché. Na akci bych našel věci, které se mohly udělat lépe a jinak. Jsem však přesvědčen, že akce jako taková byla skvělým počinem. Zda však přínos odpovídá vydaným prostředkům a energii, nedokážu posoudit, zatím nevidím, že by se investice do akce viditelně vracely.

Další problémové téma bylo zrušení kandidatury na pořadatelství ME mužů v letech 2022 nebo 2024. Jak vám, jako členu Exekutivy, bylo toto téma ze strany prezidenta prezentováno. Měli jste dostatek informací a času na jejich vyhodnocení?

Od prezidenta bylo prezentováno, že nelze splnit požadované podmínky, zejména garanci státu. Vše jsme se dozvěděli až přímo na jednání exekutivy, bod nebyl ani v pozvánce na jednání, natož abychom k němu dostali nějaké informace. Rozhodovali jsme tedy na základě těchto ústně podaných informací prezidentem svazu. Až s odstupem času jsem z ministerstva zjistil, že nebyl důvod ke stažení kandidatury.

V hnutí se často diskutuje o výběru trenérů k reprezentačním týmům. Můžete nám objasnit, jak výběry trenérů probíhají?

Na začátku našeho funkčního období jsem požadoval, aby na tyto pozice probíhalo otevřené výběrové řízení. Tak tomu také bylo v prvním případě, kdy se vybíral trenér juniorek. Byla jmenována pětičlenná komise a výběrové řízení proběhlo. V dalších případech už výběr prováděla reprezentační komise a jméno, na kterém se dohodla, předložila ke schválení exekutivě.

Narážíme-li na téma reprezentací musím se dotknout i lednového odchodu manažera reprezentací Karla Nocara. Názory lidí se v tomto tématu rozcházejí. Jedna skupina lidí říká, že je pan Nocar dobrým manažerem reprezentací, který by se ale měl věnovat pouze tomuto směru a nezasahovat do jiných pravomocí. Zaznívají ale i názory, že ač je pan Nocar opravdový srdcař a házenou miluje, měl by úplně odejít. Jak na tuto „kauzu“ koukáte vy sám?

S Karlem Nocarem, stejně jako s většinou ostatních zaměstnanců jsem v kontaktu minimálně. Proto těžko hodnotím jeho práci, vidím vždy jen výsledný produkt a další informace mám zprostředkované. Ano, Karel je srdcař a v dobrém slova smyslu blázen. Takovéhoto zaměstnance je těžké zároveň udržet v patřičných mezích a zároveň plně využít jeho potenciál. Zaměstnance řídí generální manažer a je to hlavně jeho úkol. My jsme rozhodli sloučit funkci generálního sekretáře a prezidenta pod jednoho člověka. Zpětně to vnímám jako naši největší chybu. Takové množství práce nemůže zvládat jeden člověk. Navíc dochází k jistému konfliktu vztahů, neboť generální sekretář je nám v podstatě podřízen a prezident nadřízen. Věřím, že při rozdělení funkce generálního sekretáře a prezidenta svazu by bylo efektivnější řízení zaměstnanců a prezident byl měl volné ruce na řízení svazu, jednání s partnery a komunikaci s hnutím.

Sekretariát ČSH se oproti minulým letům hodně rozrostl. S novými projekty je určitě potřeba i více lidí na jejich organizaci. I zde se ale hnutí pozastavuje nad některými jmény a pravomocemi. Měl jste jako člen Exekutivy vždy možnost zasáhnout do výběrových řízení na jednotlivá pracovní místa?

Nejprve bych chtěl říci, že pokud chceme poskytovat kvalitní servis pro naše hnutí, je nezbytné na to mít dostatek lidí. Také je potřeba mít lidi kvalitní a proto je musíte dobře zaplatit. Vím, že rozrůstání sekretariátů je v hnutí velmi kritizováno, ale i když to není třeba často vidět, je to podle mne nezbytné. Z nových lidí vypíchnu jedno jméno – Honza Filip. Lepšího člověka na jeho pozici jsme nemohli chtít. Je denně v některém z TCM, vede tréninky, poradí, nadchne lidi kolem sebe a všemu dodává ještě profesionalitu na nejvyšší úrovni.  Já bych byl například rád, aby vznikla jedna další pracovní pozice – svazový metodik, člověk, který by měl na starosti zpracování metodiky, vydávání metodických materiálů a podobně. Tady cítím velkou potřebu od oddílových trenérů, hlavně těch, kteří tuto záslužnou činnost dělají po práci a nemají čas jít do hloubky tak, jako profíci. Úkolem sekretariátu je poskytovat kvalitní servis lidem v našem hnutí. Pokud na to máme zdroje, je jen dobře, když budeme posilovat zázemí pro naši házenou i v tomto směru.

Jako předseda Komise mládeže jste měl na starost i RHC a nově vzniklé TCM. Jste spokojen s prací těchto center?

Jako předseda Komise mládeže jsem měl na starost RHC, nově vzniklé TCM patří pod reprezentační komisi, ale na tvorbě parametrů TCM jsem se podílel. RHC a TCM spolu úzce souvisí, navazují na sebe, proto jsme se snažili oba projekty co nejvíce koordinovat. Na hodnocení práce center je ještě brzy, ale vše nás zatím přesvědčuje, že jsme se vydali správným směrem. Víme, že jakýkoliv model má své nedostatky. Zvolili jsme proto model, kde těchto vidíme nejméně. Fungování je nejvíce ovlivněno lidmi, tedy trenéry RHC a TCM a jejich vedoucími pracovníky. Víme, že právě tam je také největší riziko. Těch úplně skvělých trenérů v naší zemi moc nemáme. Donedávna byli téměř všichni trenéři mládeže amatéry, to se postupně mění, nyní pracuje v RHC a TCM 30 profesionálů a další profesionálové jsou již i v některých klubech. Jen v takových podmínkách a za podpory ve formě široké nabídky vzdělávání, můžeme kvalitu trenérů a tím celé naší házené posouvat dál.

Vy sám jste se aktivně zapojoval do školení trenérů mládeže. Budete v této práci pokračovat i po odchodu z vedení ČSH?

Zapojoval jsem se sporadicky, přednášel jsem dvakrát na konferenci mládeže, školil trenéry licence C, přednášel na vědecké konferenci EHF ve Vídni. Jestliže bude o mé služby zájem, rád se do podobných aktivit zapojím.

Rada ČSH rozhodla o konání předčasných voleb, kdy Exekutivě ČSH doporučila nejbližší možný termín volební konference, tím měl být březen 2018. Exekutiva, které jste byl v tu dobou ještě členem, tento termín vůbec nevzala v potaz, a naopak vypsala termín konference až na červen 2018, kde by se měl zvolit nový prezident ČSH. Myslíte si, že bylo toto rozhodnutí Exekutivy správné?

Jak jsem již odpovídal, červnový termín pro mne byl hlavním důvodem k rezignaci.

Podívám-li se na tuto situaci z pohledu obyčejného fanouška házené a sportu všeobecně, řekla bych, že rozhodnutí Exekutivy o neuposlechnutí doporučení o termínu předčasných voleb Rady ČSH, tedy vlastně zástupců všech krajských svazů a klubů, je velmi nešťastné a ukazuje na sebestřednost prezidenta svazu a celé Exekutivy. Jak jste se k tomuto tématu stavěl vy sám?

Také to cítím podobně, cítím to jako pohrdání názorem našeho hnutí, které zastupujeme.

Při ohlédnutí za vaším působením ve vedení ČSH určitě ale najdete i témata, která si zaslouží zviditelnění a pochvalu za dobře nastartované projekty. ….

To jistě zaslouží a troufnu si říci, že jich není málo. Již výše jsem pospal, že stojím za modelem RHC a TCM, oproti předchozímu období jsme si mohli dovolit „stará“ RHC výrazně rozšířit a vše rozdělit do dvou projektů, které jsou navzájem propojeny. Nově také nabízíme možnost výrazné finanční podpory pro výjezdy trenérů do zahraničí nebo podporu nově vznikajících oddílů. Velký kus práce je vidět v oblasti rozhodčích, kde alespoň opticky, z pozice trenéra, vidím velké zlepšení a to samé slyším od mnoha dalších trenérů. Trenérsko-metodická komise pod vedením Honzy Bělky opět šlape a mimo jiné připravila pro naše a slovenské trenéry školení Master Coache. Je to komise, se kterou jsme jako komise mládeže spolupracovali v poslední době nejvíce, díky tomu bude například skvěle lektorsky zajištěna lednová konference mládeže. Možná největší nebo nejviditelnější kus práce se udělal v reprezentační komisi. Reprezentacím se navýšili dny společných akcí a hlavně specializované kempy jsou velkým přínosem pro práci s talentovanými dorostenci a dorostenkami. Potěšit muselo každého našeho fanouška vystoupení ženské reprezentace na mistrovství světa, těm bych rád alespoň touto cestou pogratuloval.

Po rezignaci se z vás stal řadový člen házenkářského hnutí. Přemýšlel jste už o tom, jakým směrem se v rámci rozvoje házené chcete vydat?

V letošní sezóně trénuji mladší žáky v Novém Veselí a na tom se samozřejmě vůbec nic nezmění. Od oznámení rezignace jsem dostal již z mnoha stran otázku, zda budu na funkci opět kandidovat. Na to teď nejsem schopen odpovědět, ale je pravděpodobné, že kandidovat budu.

 

Autor: Hana Kaczkowská/HNB

Foto: Jaroslav Loskot/ Žďárský deník