V létě začnou platit nová pravidla házené

V některých článcích na HNB jsme se již tohoto tématu dotkli. Od léta 2016 vejde v platnost pět nových úprav pravidel, které více či méně ovlivní některé úseky zápasu. Trochu paradoxní je, že první akcí, na které budou nová pravidla platit, budou Olympijské hry v Riu.

Pět nových pravidel, která se v létě stanou součástí IHF pravidel házené, připravila speciální pracovní skupina, která zahrnovala jak experty z řad rozhodčích, tak i z řad trenérů, a některé úpravy jsou právě na popud trenérské části našeho hnutí.

Nová pravidla byla testována v létě 2015 na mládežnických světových šampionátech a v této sezóně některá z nich testují i národní svazy ve svých ligách. Tak je tomu např. v německé Bundeslize, kde se testuje pravidlo posledních 30 sekund, na Islandu například zase testují úpravu týkající se sedmého hráče v poli.

Jaké změny a vylepšení tedy nová pravidla přinesou:

1.         Úprava pravidla o brankáři jako hráči v poli

Oproti současné úpravě bude umožněno hrát se sedmi hráči v poli s tím, že sedmý hráč nemusí mít dres v barvě brankáře. Podobnou úpravu lze nalézt například v hokeji, kdy místo brankáře naskakuje šestý hráč. Současná varianta s hráčem v dresu brankáře však také zůstává a je na týmu, jakou z variant zvolí. V případě sedmi stejně oděných hráčů však žádný z nich nesmí vstoupit do brankoviště, všichni jsou v roli hráče v poli.

2.         Zraněný hráč

Zjednodušeně řešeno, pokud je ke zraněnému hráči na palubovce volán někdo z lavičky, aby ho ošetřil, musí tento hráč počítat s omezením, které pro něj bude následovat, a to:

-          po ošetření musí hráč opustit hrací plochu,

-          zapojit se do hry může tento hráč až poté, co jeho tým dokončí třetí útok od doby, kdy odešel ze hřiště,

-          kontrolu provádí delegát utkání (jak je to v utkáních bez delegáta zatím řešeno není),

Pokud je tým ošetřovaného hráče v držení míče v okamžiku jeho ošetřování, je tento útok počítán jako první. Toto pravidlo se neuplatí v případě, že k ošetření došlo na základě zákroku, po kterém následoval progresivní trest, anebo při ošetřování brankáře po zásahu do hlavy.

3.         Pasivní hra

Právě tato úprava byla iniciována hlavně ze strany trenérů. Po signalizace pasivní hry bude mít útočící družstvo šest nahrávek na to, aby vystřelilo na branku soupeře. Počet dovolených nahrávek se nemění ani v případě, že je v jejich průběhu nařízen volný hod popř. dojde k nastřelení bloku apod. Jediný případ, kdy tým dostane ještě jednu nahrávku navíc je ten, že dojde k nařízení volného hodu po šesté nahrávce.

Počet nahrávek sledují rozhodčí na základě svého pozorování.

4.         Poslední minuta (30 sekund)

Namísto úpravy poslední minuty se nově bude sledovat již pouze posledních 30 sekund, a to posledních 30 sekund základní hrací doby, a případně posledních 30 sekund prvního a druhého prodloužení.

Provinění v těchto posledních 30 sekundách hodnocené teď diskvalifikací a písemnou zprávou, bude nově dle pravidla 8:10c a 8:5 + 8:10d potrestán diskvalifikací bez písemné zprávy, tedy bez následného odebrání registračního průkazu a disciplinárního řízení, avšak bude doplněno ještě nařízením sedmimetrového hodu, a to ať dojde k provinění kdekoliv na hřišti.

Samozřejmě provinění dle pravidla 8:6 bude potrestáno diskvalifikací s písemnou zprávou stejně, jako by to bylo kdykoliv jindy v zápase. V posledních 30 sekundách však bude ještě následovat sedmimetrový hod.

Sedmička nebude nařízena, pokud útočník po faulu dá gól, anebo pokud se mu podaří nahrát a branku vstřelí jeho spoluhráč po výhodě.

Pravidlo 8:10 písm. c) a d) v současném znění:

c)     jestliže je během poslední minuty utkání míč mimo hru a hráč nebo funkcionář družstva brání nebo zdržuje provedení hodu protihráčem s cílem zabránit soupeři v možnosti vystřelit na branku nebo dostat se do vyložené brankové příležitosti; toto se posuzuje jako mimořádně nesportovní a zahrnuje to všechny typy zásahů (např. jen s omezeným fyzickým kontaktem, přerušení přihrávky, bránění v chycení míče, nevydání míče soupeři);

d)    jestliže je během poslední minuty utkání míč ve hře a protihráči použitím zákroku odpovídajícího pravidlům 8:5 nebo 8:6 brání družstvu, které je v držení míče, v možnosti vystřelit na branku nebo dostat se do vyložené brankové příležitosti; takové jednání nebude potrestáno pouze diskvalifikací podle 8:5 nebo 8:6, ale musí být také podána písemná zpráva.

5.         Modrá karta

Modrá karta doplní kartu červenou v případě, že se jedná o diskvalifikaci s písemnou zprávou, tj. dle pravidla 8:6 a 8:10. Při takovém provinění rozhodčí nejprve ukáže viníkovi červenou kartu, a aby bylo jasné, že jde o provinění, které následuje písemná zpráva, okamžitě po červené ukáže i kartu modrou. Tím dostanou tuto informaci ihned diváci, hráči, funkcionáři, média a zapisovatel, a nebude docházet k přehodnocení zákroku v pozdější době.

První udělená modrá karta v historii házené byla na MS juniorů 2015 v Brazílii - o tom jsme informovali v článku na našem webu zde.

Podrobné informace k novým pravidlům lze stáhnout na stránce IHF zde.

 

Autor: pro HNB Jiří Opava