Výzva manažera DHK Baníku Most Rudolfa Junga delegátům konference Českého svazu házené

Chtěl bych se touto cestou obrátit na všechny delegáty nadcházející konference Českého svazu házené, která se koná v sobotu 21. dubna.

Naše hnutí se dostalo na scestí a tato konference je podle mého názoru nejdůležitější za posledních 20 let. Chtěl bych touto cestou vyzvat všechny delegáty, abychom nepřipustili zvolení kohokoli ze stávající exekutivy do nového vedení svazu. Rád bych se proto nyní pokusil popsat důvody, které mne k sepsání tohoto prohlášení vedly.

  1.  Prodej marketingových práv. Za podivných okolností došlo k prodeji marketingových práv svazu a my nyní musíme klást spoustu otázek. Pokud jsou pravdivé informace, které se k nám dostávají, byla veškerá práva svazu na všechny reprezentace a nejvyšší soutěže, prodána za částku necelých 70 tisíc korun ročně. Osobně jsem velmi pyšný na to, co se podařilo vybudovat v našem klubu v Mostě. Domnívám se, že náš marketingový produkt má celkem velkou hodnotu, ale pochybuji, že je to stonásobek toho, za co společnost CS Handball prodala veškerá marketingová práva. Jen pro ilustraci, plnění za osobní reklamu na dresu jedné naší hráčky je ročně vyšší, než zač se prodala kompletní marketingová práva svazu. Pokud budu vycházet z předešlých let, kdy se marketingová práva svazu prodávala za zhruba 13 milionů korun, a všichni jsme byli s výší této sumy nespokojení, se nyní tato práva prodala za absolutně marginální částku. Celá transakce ale vyvolává spoustu otázek. Jak došlo k výběru této firmy? Prošla standardním výběrovým řízením? Jak probíhaly kontakty a oslovení této firmy, protože podle informací dostupných z veřejných zdrojů to vypadá, že tato firma nemá s reklamou žádné zkušenosti a neměla ani odpovídající reference. Další otázkou je, jak se k částce necelých sedmdesát tisíc korun ročně vůbec dospělo? Navíc na sedmileté období. Domnívám se, že kvalifikovaný dohad hodnoty marketingových práv je minimálně deset milionů korun. Celá věc působí, jako kdyby někdo prodal automobil milionové hodnoty za částku sedm tisíc korun a tvrdil, že nebylo možné sehnat jiného kupce. Myslím, že tento obchod nemůže právně ustát ani firma, která tento produkt prodávala, ani ta, která jej koupila. Musíme se také ptát, jestli u obou subjektů a jejich statutárních orgánů nelze za jejich kroky vyvodit trestněprávní odpovědnost. Podle mne nese za tuto situaci zodpovědnost jednatel společnosti CS Handball Jan Sviták a s ním i celá exekutiva. Nové vedení svazu bude muset na všechny tyto otázky najít odpověď. A to je také důvod, proč apeluji na všechny delegáty, že nesmíme zvolit nikoho ze stávající exekutivy. Nejen, že by se tito lidé měli morálně zodpovídat všem klubům za vzniklou situaci, není ale vyloučeno, že pravdivé odpovědi na tyto otázky na ně mohou mít i právní dopad. K volbě nové exekutivy nemůžeme v tuto chvíli přistupovat podle toho, kdo bude lepší metodik, kdo bude nasazovat lépe rozhodčí a lépe se starat o reprezentaci. To jsou důležité, ale v tuto chvíli marginální záležitosti. Neřešme argumenty velikosti myši, když se na nás řítí problémy o velikosti stáda slonů. Vůbec nerozumím tomu, jak tuto situaci mohli členové exekutivy dopustit, zvláště pan Duda a paní Šrámková, kteří oba mají právní vzdělání. Osobně jsem je vnímal, když jsem je minule volil, že právě oni budou těmi garanty, kteří nastaví takové mechanismy, aby k ničemu takovému nemohlo dojít.
  2.  Podobné otázky si musíme klást v souvislosti s financováním akce Handball Day, kde bylo za několikadenní akci utraceno podle nepotvrzených a neověřených zdrojů minimálně osm milionů korun. Musíme se ptát, jak to bylo s pokusem vyplatit, z mého pohledu astronomické odstupné, jednateli společnosti CS Handball. Musíme se ptát, je-li pravda, že na zajištění akcí reprezentací byla najímána externí firma. A znovu, jak byla oslovena? Jak proběhlo nezpochybnitelné výběrové řízení? Proč? Když v minulosti toto zajišťoval svaz. Možná bychom se měli ptát i na spoustu jiných otázek, o nichž v tuto chvíli ale nemáme žádné povědomí. Nikdo ze stávající exekutivy svazu nám tyto odpovědi dát nemůže, protože budou vnímané jako nevěrohodné s hlavním cílem uhájit své osobní pozice. A to není to, co chceme a potřebujeme slyšet.
  3.   Volba nového předsedy Českého svazu házené. DHK Baník Most v minulosti v žádných volbách nepodporoval pana Jaroslava Chvalného, který nyní kandiduje na post předsedy. Měli jsme výhrady vůči tomu, kam a jakým způsobem chtěl svaz posouvat. Nikdy jsme ale neměli ani stín pochyb o tom, že je dobrý hospodář. Podobně jsme vystupovali i vůči některým členům jeho týmu, ale i v tomto případě platí, že jsme nikdy neměli sebemenší pochybnosti, že ekonomicky dobře spravovali a budou spravovat Český svaz házené. Chtěl bych apelovat na ostatní delegáty sjezdu, aby stejně jako v našem klubu odložili tyto drobné výhrady, které se v situaci, ve které se nachází svaz, jeví s odstupem času jako marginální. Doufám, že v našem hnutí je tolik rozumu, že drtivou většinou odmítneme druhého kandidáta na předsedu, pana Michala Kebeleho. Právě z jeho strany došlo na setkání Asociace ligových házenkářských klubů k výhrůžkám trestním oznámením pro pomluvu za sdílení textu, který jej znevěrohodňoval. Tím se alespoň v mých očích naprosto zdiskreditoval. Připadá mi, že se pouze snaží vyvolat dojem, že s jeho příchodem vstoupí do našeho sportu řada reklamních partnerů ze soukromého sektoru, aniž by přesně specifikoval, o jaké firmy se jedná, včetně případné výše plnění. Nevíme ani, zda je jejich příchod podmíněn tím, že bude zvolen. Zajímalo by mne, jak se zvedne hodnota našeho marketingového produktu tím, že se stane předsedou svazu. Pan Kebele je v našem hnutí zcela neznámou osobou, ani v české společnosti jeho jméno nijak nerezonuje. Jeho jednání pouze vyvolává dojem, že přes nereálné sliby se chce dostat k rozhodování o všech penězích svazu. Určitě nejsem sám, kdo podobné pocity sdílí a bude hlavním úkolem tohoto kandidáta nás přesvědčit, že tomu tak není. Já bych však preferoval, aby se nás snažil přesvědčit minimálně pětiletou nezištnou prací pro svaz, aby tak, jako my všichni delegáti ve svých klubech, přinášel osobní a materiálové oběti. Teprve pak se pro mne stane důvěryhodný. Jestli nepodstoupí tuto cestu, bude se vystavovat riziku, že bude námi delegáty vnímán spíše jako hochštapler.

Jsem přesvědčený, že v tuto chvíli musíme do vedení svazu zvolit lidi, které dlouhodobě známe a mají naši důvěru, nejen, co se týče ekonomiky a průhledného financování svazu, ale kteří dlouhodobě fungují jako funkcionáři na úrovni klubů nebo reprezentace. Doufám, že při volbě nové exekutivy stávající vedení svazu nevyužije žádných právních kliček, aby zabránilo zvolení svých nástupců. Jen by tím celou situaci zhoršovalo.

V sobotu se v Praze sejdeme nejen jako delegáti, ale také jako lidé, kteří dáváme do sportu, který milujeme, maximum. Ať už ve formě finanční nebo času, který mu věnujeme. Určitě se tu potkáme i se zástupci stávající exekutivy. Nedovedu si představit, jak se nám budou dívat do očí a jak budou přijímat osobní odpovědnost za situaci, kterou způsobili. Jen doufám, že v sobě mají dostatek sebereflexe. Jako delegáti musíme zapomenout na veškerou řevnivost a nechat stranou žabomyší spory mezi malými velkými kluby, Čechami a Moravou, ženami a muži, protože to není nic v porovnání s katastrofou, kterou všichni tušíme. Především musíme najít lidi, kteří tyto problémy budou řešit a dají nám nezávislé odpovědi na naše otázky.

Závěrem bych rád uvedl, že jsem cítil pouze potřebu napsat tento text jako výzvu delegátům. Přitom ani já, ani nikdo z našeho klubu nemáme ambici kandidovat na jakoukoli svazovou funkci a ani kandidovat nebudeme.

Rudolf Jung, manažer DHK Baník Most