VÝZVA MANAŽERA DHK BANÍKU MOST RUDOLFA JUNGA DELEGÁTŮM KONFERENCE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ

Naše hnutí se dostalo na scestí a tato konference je podle mého názoru nejdůležitější za posledních 20 let. Chtěl bych touto cestou vyzvat všechny delegáty, abychom nepřipustili zvolení kohokoli ze stávající exekutivy do nového vedení svazu. Rád bych se proto nyní pokusil popsat důvody, které mne k sepsání tohoto prohlášení vedly.

... více zde.