Workshop „Spolupráce namísto soupeření"

Otevřená veřejná výzva s názvem „Spolupráce namísto soupeření“, do které se mohl zapojit každý z kandidátů do vedení ČSH vyústila do podoby pondělního online workshopu, kterého se zúčastnili 4 kandidáti do Exekutivy ČSH (Michael Bezděk, Jiří Opava, Radek Flajsar a Jaroslav Kupr, a také 3 kandidáti na pozici prezidenta ČSH (Ondřej Zdráhala, Jan Schneider a Dan Novotný).

Workshop se věnoval tématům, se kterými se nově zvolené vedení ČSH bez ohledu na jeho konkrétní složení bude muset efektivně co nejdříve vypořádat. Všichni účastníci se shodli před zahájením vlastního workshopu, na tom, že svoji účast vnímají ryze v kontextu snahy společně pomoci České Házené řešit efektivně níže uvedená témata a po jeho skončení ocenili, že díky zkušenostem jednotlivých účastníků z různých oblastí házené byl průběh workshopu velmi efektivní.

Agenda workshopu se věnovala dvěma hlavním tématům viz níže:

1. Dohrání jednotlivých, zejména nižších soutěží a plánovaní soutěží do dalšího soutěžního ročníku

2. Otázku minimalizace předpokládaných negativních dopadů souvisejících s možnými úbytky dětských sportovců po ukončení nouzového stavu.

Účastníci v rámci společné diskuzi analyzovali detailně například:

a) způsoby, jak zabránit propadu členské základny,

b) zdravotní aspekty návratu dětských i dospělých sportovců po prodělání nemoci COVID 19 nebo zdravých sportovců po ukončení nouzového stavu

c) finanční aspekty dopadů COVID 19 (možnosti úhrad testování, náklady a refundace zdravotních prohlídek, finanční situace klubů atd.)

Celkem bylo prodiskutováno 21 podnětů, které mají být následně zpracovány do podoby manuálu. Ten by měl organizačním pracovníkům a trenérům v klubech, ale také rodičům dětí poskytnou přehledný návod, jak bezpečně postupovat v konkrétních situacích souvisejících s návratem dětí ale i dospělých zpět k organizované sportovní činnosti. Obsahový návrh tohoto manuálu bude k dispozici nově zvolené Exekutivě Českého svazu házené.

 

Kandidáti do Exekutivy:

Michael Bezděk – odkaz na FB a webové stránky

Jiří Opava – odkaz na volební FB profil

Radek Flajsar- odkaz na volební FB profil

Jaroslav Kupr- odkaz na představovací článek na HNB = přiložené pdf.

 

Kandidáti na prezidenta ČSH:

Ondřej Zdráhala - odkaz na FB volební profil

Jan Schneider - odkaz na FB volební profil a webové stránky

Dan Novotný - odkaz na FB volební profil a webové stránky