Zpráva Michala Bardy o činnosti TMK 2016 se dočkala cenzury ze strany zaměstnanců ČSH

Většina házenkářského hnutí už si zvykla na fakt, že když je v házené téma, na které je potřeba upozornit, obrátí se na naši platformu Házet Nás Baví. Nebylo tomu jinak ani před několika dny, kdy se na nás obrátil legendární brankář a donedávna i člen Exekutivy ČSH pan Michal Barda, který za dosud veřejnosti nevysvětlených okolností rezignoval na veškeré funkce, které v rámci ČSH zastával.

V těchto dnech, kdy oslavujeme dřívější velké úspěchy českých házenkářů a házenkářek, se však jedna z těchto legend, která českou házenou ve světě proslavila a stále ještě nadšeně zviditelňuje, dočkává jen pohrdání v podobě nekomunikace ze strany některých zaměstnanců ČSH.

Představovat pana Bardu asi nemá význam, myslíme si, že v české házené není člověka, který by nevěděl, co vše v házené dokázal, nebo co pro házenou jako lektor v rámci různých školení stále dělá. (Pokud by však přeci jen někdo nevěděl, kdo pan Barda je, odpověď najde v tomto medailonku.) Je ale potřeba upozornit na fakt, že pan Michal Barda je člověk, který nevyhledává spory, a naopak se snaží nedorozumění řešit společným dialogem. O to více nás zarazila emailová komunikace, kterou nám pan Barda poskytl.

Komunikace se týká cenzury informací, které se měly v rámci Výroční zprávy 2016 dostat ke schválení Exekutivě a Radě ČSH a schválená Výroční zpráva pak následně všem členům házenkářského hnutí. Přečtěte si pozorně červený text, který byl některými zaměstnanci svazu bez vědomí tehdejšího předsedy Trenérsko metodické komise pana Bardy z Výroční zprávy TMK odstraněn. Názor na celou věc si udělejte sami…. Mimochodem, ani na tento mail nedostal Michal Barda z ČSH žádnou odpověď.

____________________________________________________________________________________

Emailová komunikace mezi Michalem Bardou a Exekutivou ČSH, kterou nám pan Barda poskytl: 

From: Michal Barda [mailto:michal.barda@seznam.cz
Sent: úterý 30. května 2017 10:52
To: 'Radek Bendl; 'Libena Sramkova'; 'Vladimír Haber'; 'Daniel Novotny'; ''; Jiri Zdarsky'; 'Tomas Augustyn'; 'JUDr. Miroslav Duda'; 'Jan Belka'

Subject: Zpráva o činnosti TMK 2016

Vážení a milí kolegové,

Dne 16.5.2017 jsem ČSH poslal Zprávu o činnosti TMK pro Výroční zprávu ČSH za rok 2016, kterou měla schválit Exekutiva a následně Rada ČSH. Moje Zpráva o činnosti TMK měla tři oddíly:

·       Školení trenérů, doškolování a akreditace MŠMT

·       Projekt HPN

·       Struktura, způsob práce TMK a metodika.

Zpráva, předložená sekretariátem ČSH ke schválení Exekutivě a následně zaslaná Radě ČSH, však zjevně obsahuje první oddíl značně ořezaný (chybí informace o akreditaci školení trenérů Lic B i motivace pro její získání) a třetí oddíl mé Zprávy chybí vůbec. Vynechané body jsou témata výsostně a výhradně odborná a do Zprávy o činnosti TMK dle mého názoru jako bývalého předsedy TMK patří. Níže najdete pasáže mé původní Zprávy o činnosti TMK, které po úpravě na sekretariátu ČSH vypadly a z mně neznámého důvodu se k Vám neměly dostat.

 

·       Školení trenérů, doškolování a akreditace MŠMT (vypadla následující pasáž)

„Je třeba si uvědomit, že v ČR existuje pouze jediný subjekt, který má životní zájem na kvalitě trenérů házené – a to je ČSH. Je velmi sporné tuto strategicky klíčovou oblast rozvoje delegovat na jiné instituce, které tento zájem in se nemají. Podle zákonů ČR se trenér licence B může stát „profesionálem“ – tj. může si trenérskou činností v házené (ať závislou či nezávislou) oficiálně vydělávat, případně může jako pedagogický pracovník vzdělávat v rámci programů MŠMT. To má dopady na další rozvojovou činnost, viz. např. oddíl o projektu HPN. Postavení trenéra s licencí A naproti tomu v ČR legislativně nijak ošetřeno není. I z toho je zřejmé, že Lic B by měla být v systému vzdělávání trenérů klíčovou úrovní a ČSH by jí měla věnovat patřičnou pozornost.

Z tohoto důvodu usiloval ČSH v předchozím období o akreditaci MŠMT pro poskytování školení trenérů Licence B, odpovídající příslušné legislativě a požadavkům MŠMT, MPSV a živnostenských úřadů ( a zároveň i požadavkům Rinck Convention EHF). Cílem ČSH bylo získat oprávnění poskytovat vzdělávací program, který by bylo možno operativně přizpůsobovat aktuálním potřebám ČSH i současným světovým trendům. Tuto akreditaci ČSH nyní vlastní.

V roce 2016 ČSH pořádal školení trenérů licence B na základě této akreditace, všeobecnou část školení pak s cíleným zaměřením na týmové sporty společně s dalšími svazy sportovních her (kopaná, hokej, basketbal, volejbal, ragby, florbal,...) a za účasti řady zahraničních lektorů. Účastníci kvalitu této části školení vysoce hodnotili.“

 

·       Projekt HPN (oddíl zůstal beze změny)

 

·       Struktura, způsob práce TMK a metodika (vypadl celý tento oddíl).

„M.Barda vedl s členy TMK, R.Bendlem, D.Novotným i některými dalšími členy Exekutivy v průběhu roku 2016 řadu diskuzí o hodnotách a strategii ČSH nejen v oblasti metodiky. M. Barda považuje za své manažerské selhání, že se mu nepodařilo TMK a osoby ve vedení ČSH přesvědčit o potřebě změn, které považoval pro přežití a rozvoj házené za klíčové. Po jeho rezignaci na funkci předsedy TMK k 20.říjnu 2016 byla řada jím realizovaných opatřeni v oblasti vzdělávání trenérů (např. Lic B či kreditní ohodnocení seminářů) zrušena či revidována. Body, které byly v oblasti metodiky během roku 2016 navrhovány či rozpracovány, byly např.:

-          Návrh struktury vzdělávání ČSH včetně tématu hodnot, Pro License, cizích jazyků a zahraničních stáží

-          Návrh zřízení a struktury informačního portálu pro trenéry

-          Návrh zřízení, struktury a technologie metodického portálu pro trenéry/kluby včetně přístupu z mobilních zařízení (tablety, smartphony)

-          Návrh zajištění obsahu metodického portálu s využitím stávající struktury a vybavení RHC

-          Návrh strukturálních změn sekretariátu ČSH

-          Návrh na obsazení pozice metodika ČSH.“

V průvodním mailu jsem 16.5.2017 výslovně napsal, že jsem k dispozici, kdyby bylo třeba ve Zprávě o činnosti TMK ještě něco upravit. Výroční zpráva se totiž po schválení orgány ČSH stane veřejnou listinou. To, že mou zprávu někdo cíleně očesal a poslal dál, aniž by mne o tom alespoň informoval, nepovažuji za správné. Stejně jako to, když mi někteří zaměstnanci ČSH nezvedají telefon, ani když jim opakovaně volám pětkrát nebo šestkrát. Celkově to dobře manifestuje důvody, pro které jsem v Exekutivě ČSH za oblast vzdělávání trenérů už nemohl dále nést zodpovědnost. Investoval jsem do té práce a návrhů stovky hodin, odpor cokoliv změnit byl ale velký a mé pravomoci minimální, spíše nulové. Považoval jsem to vždy za službu sportu, s kterým jsem vyrostl, a poskytuji tímto zároveň i svolení tyto návrhy i text jakkoliv dále volně šířit a využívat.

Díky a hezký den

Michal

_________________________________________________________________________________

Pan Barda nám situaci dovysvětlil těmito slovy: "Po mé rezignaci svaz trenérskou Lic B pořádanou společně s ostatními sportovními svazy za spolupráce s ČOV zrušil, na webu ji neuveřejňuje a trenéry házené na ni nepouští. Zároveň TMK prohlašuje, že nesouhlasí ani s jejím využitím pro doškolení trenérů podle kreditního systému. Podívejte se sami, jací lidé tam v únoru 2017 přednášeli...smutek, smutek..."